Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19) – arkiv 2020

Oversikt for 2020 over faglige grunnlag covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Gå til faglige grunnlag: 2021

2020

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag levert Tema
29. des Vurdering av smittesituasjonen (oppdrag 278). System for obligatorisk test av alle innreisende til Norge (oppdrag 279)
28. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
27. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om valgfri testing for forkortet innreisekarantene (oppdrag 280 - tilleggsoppdrag til oppdrag 279)
22. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannia (oppdrag 275)
20. des Helsedirektoratets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
20. des Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
3. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag om godkjennsordning og tilsyn (tilleggsoppdrag til oppdrag 249)
11. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge
tiltak (oppdrag 256)
10. des

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om revidert teststrategi og helhetlig vurdering av karantene og testing (oppdrag 251)

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om vurdering av tiltak og strategi for eventuelle justeringer i desember (oppdrag 221)

9. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om juleråd og overnatting (oppdrag 257)
4. des.

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vurdering av unntak fra karantenereglene for togpersonell (oppdrag 250)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 250

3. des. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for kirkevandringer og musikkøvelser (oppdrag 252)
2. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 244 - Om kommunikasjonstiltak for å begrense mulig importsmitte i etterkant av jule- og nyttårsfeiringen
2. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 223 (mink)
30. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag nr. 249 om importsmitte og karantenehotell, med tilleggsspørsmål
28. nov

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på vurdering av råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 245)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 245

27. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 248)
27. nov ​​​Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om presisering av diverse oppdrag om løpende vurderinger mtp. gjenåpning og ny vurdering til desember (oppdrag 193)
26. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om oppdaterte smittevernfaglige vurderinger av kravet
om negativ covid-19-test for innreise til Norge (oppdrag 240)
20. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag om vurderinger rundt julen 2020 (oppdrag 216)
20. nov Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - "Tvungen ferie" i desember - Virkninger på norsk økonomi (20. november 2020)
19. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 234 (mink)
18. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 234: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar om råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
17. nov Helsedirektoratets svar på oppdrag om system for digital registrering av opplysninger ved grensen (oppdrag 238)
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 216 og 226 - Eventuelle behov for videre innstramninger og
råd til kommunene
10. nov Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 223)
7. nov.

Helsedirektoratets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)

6. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om definisjon av fastmonterte seter (oppdrag 219)
5. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på spørsmål fra Justis- og beredskapsdepartementet om karantenehotell
4. nov. Helsedirektoratets svar på oppdrag om behov for presisering av 10 sosiale kontakter samt ytterligere presiseringer etter oppdrag 208 (oppdrag 214)
4. nov. Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208)
3. nov. Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209)
3. nov. FHIs svar på oppdrag 208
30. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
30. okt. Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201
29. okt. Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198
28. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 198 - vurdering av karantenereglene i covid-19-forskriften
28. okt. Oversendelse av oppdrag 198
26. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 185 om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
25. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets kommentarer til Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 197
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 196 om unntak fra innreisekarantene - Nobels
fredsprisutdeling
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om innreisekarantene, reiseråd mv. (oppdrag 188)
21. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets reviderte svar om løpende vurdering av Covid-19
forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon)
 (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
6. okt. Ytterligere åpning for familiebesøk (oppdrag 186)
15. sept Helsedirektoratets svar på oppdrag om å utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
28. aug Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand – oppdatering i uke 35 (oppdrag 150)
12. juni Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
8. juni Rask formidling av prøvesvar og varsling til kommunene om covid-19 (oppdrag 87)
5. juni Hjemmekontor (oppdrag 90)

4. juni

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten (oppdrag 91)

14. mai

Ferie- og fritidsreiser (oppdrag 67 del 1 e))

14. mai

Tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekaratene (oppdrag 58-4 og 74) 
7. mai Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot Covid-19-pandemien
24. apr Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ytterligere skjerming av personer i risikogrupper (oppdrag 50 A)

24. mars

Helsedirektoratets anbefalinger om håndtering av covid-19 per 24. mars

Fra 2021 publiseres oppdragene sortert etter når de ble offentliggjort, ikke etter når de ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Først publisert: 21.10.2020 Sist faglig oppdatert: 29.12.2021 Se tidligere versjoner