Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Oktober 2021

Publisert Oppdrag
6. okt.

Anbefaling om å skjule nasjonal kontrollside på koronasertifikatet
Levert av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 28. september 2021

Rutiner for å skjule og ta frem nasjonal kontrollside på koronasertifikatet (oppdrag 541)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 4. oktober 2021

5. okt. Vedrørende forhåndsgodkjenning av karantenested (oppdrag 539)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 30. september 2021
5. okt. Selvtest og betaling fremover (oppdrag 532)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 28. september 2021
4. okt. Vurdering av om det ved overgang til en normal hverdag med økt beredskap fortsatt vil være behov for særskilt regulering for Svalbard og særskilt regulering av  kystcruise langs norsk fastlandskyst og på Svalbard (oppdrag 535)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. september 2021
4. okt. Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 35–38 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 1. oktober 2021

September 2021

Publisert Oppdrag
30. sep Endringer i visningsbildet for nasjonalt koronasertifikat (oppdrag 522)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. september 2021
24. sep

Tidspunkt for overgang til en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 528)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021

Revisjon av regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien (oppdrag 529)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell, bruk av koronasertifikat og testing ved innreise (oppdrag 530)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. september 2021

Tydeliggjøring av faglige veiledning av kommuner og råd til innbyggerne om nedjustert TISK i en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 536)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 22. september 2021

17. sep Normal hverdag med økt beredskap herunder testing ved innreise (oppdrag 513 C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021

Vurdering av hvilken risiko for sykdomsbyrde som skal legges til grunn for å akseptere avslutningen på pandemien (oppdrag 513 D)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. september 2021

17. sep Konkretisering av 513 C om innhold i en normal hverdag med økt beredskapsnivå m.m. (oppdrag 526)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. september 2021
17. sep Registreringsplikt i Innreiseregistreringssystemet (IRRS) for barn under 16 år (oppdrag 524)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 10. september 2021
13. sept Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 31–34 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 6. september 2021
10. sep

Vurdering av forlengelse av de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven §§ 4-3a (oppdrag 517)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. september 2021

Vurdering av forlengelse av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd (oppdrag 519)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021

2. sep Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (oppdrag 506 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. august 2021

Skottlands koronasertifikat (oppdrag 506 C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. august 2021

2. sep Iverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen (oppdrag 513 A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021

Iverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen og overgang til normal hverdag med økt beredskap – TISK (oppdrag 513 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. august 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell og testing ved innreise (oppdrag 514)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021

Innretting av smittevernreglene og testing i skolen for å minimere fravær (oppdrag 515)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 31. august 2021

August 2021

Publisert Oppdrag
27. aug Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. juli 2021

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. august 2021
17. aug Nord-Irlands COVID certificate (Oppdrag 506 B - del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet med FHI og Politidirektoratet 12. august 2021
13. aug Tidspunkt for gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del D)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021
13. aug Vurdering av krav til de som krysser Norges grenser ifbm avtalt eller fastsatt samvær eller delt bosted etter §6d første ledd (oppdrag 510)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. august 2021
13. aug Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (Oppdrag 506 del 1 – sladdet versjon)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021
10. aug Unntak fra karanteneplikt for unge under 18 år (revidert svar på oppdrag 508)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. august 2021
6. aug Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 27–30 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 4. august 2021
2. aug Testarrangement i Bodø kommune (oppdrag 504)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. juli 2021

Juli 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
28. juli Gjenåpning trinn 4 (tillegg til oppdrag 494 (revidert 2.0))
Oppdraget er besvart 26. juli 2021

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Ba)
Oppdraget er besvart 14. juli 2021

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Bb revidert versjon)
Oppdraget er besvart 27. juli 2021

Test og innreiseregistrering på grensen (oppdrag 494 B – delbesvarelse)
Oppdraget er besvart 8. juli 2021

21. juli Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 23-26 (revidert svar på oppdrag 385)
Sendt av Helsedirektoratet 7. juli 2021
14. juli

Smittesituasjonen i Storbritannia med indisk virusvariant (oppdrag 482)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021

Identifisere tiltak som gjør det mulig å håndtere en vesentlig økning i reisevolum (innspill til DSB på oppdrag 471)
Innspill sendt av Helsedirektoratet 1. juni 2021

6. juli

Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 362)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021

5. juli

Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 (oppdrag 495)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021

5. juli

Revisjon av strategi og beredskapsplan for covid-19 (oppdatert svar på oppdrag 473)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. juni 2021

Innføring av trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning (korrigert svar på oppdrag 494)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. juni 2021

Vurdere lettelser i arrangementer hvor det brukes koronasertifikat (justert svar på tilleggsoppdrag 494 del A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. juni 2021

2. juli Spørsmål om unntak fra krav til karantene og testing for nordisk innsatspersonell, personell fra Sivilforsvaret og polititjenestepersonell som returnerer fra utlandet (oppdrag 496).
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021
1. juli Testing - indikasjoner, kapasitet, det offentliges ansvar (oppdrag 437).
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

Juni 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
27. juni Mulige justeringer i reglene som gjelder unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn (oppdrag 492)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. juni 2021
18. juni

Vurdering av smittesituasjon i forbindelse med mulig endring i Covid-19-forskriften om kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten (oppdrag 372)

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard - del 2 (oppdrag 466)

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard (oppdrag 466)

Innreisevolum etter søknadsordning for arbeidsreisende (oppdrag 469)

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement pakkereiser og kystcruise - del 1 (oppdrag 474)

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner karantenehotell reiseråd (oppdrag 477 477A og B (revidert svar))

Oppdragene er besvart av Helsedirektoratet og FHI

18. juni Plan for gjenåpning trinn 3 (oppdrag 478)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. juni 2021
16. juni Om karantene etter opphold til sjøs (oppdrag 443)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021
16. juni Anbefaling om opphør av covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021
15. juni

Oppdatering: 18. juni ble del 1 publisert på nytt uten sladding (se rad 18. juni for usladdet versjon).

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 1 (oppdrag 474 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. juni 2021

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 2 (oppdrag 474 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021

10. juni Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreise – rapport fra ukene 19–22 (løpende oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. juni 2021
9. juni Innreisekarantene for fullvaksinerte (oppdrag 483)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021
9. juni Janssen system (oppdrag 486)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. juni 2021

Oppdatert vedlegg: informasjon til befolkningen (oppdrag 486)
Oppdatert 8. juni 2021

9. juni Frivillig vaksinering (oppdrag 461)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. mai 2021

Frivillig vaksinering (oppdrag 461 – tillegg)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021

8. juni Vurdering av antall personer på avslutninger i barnehage og på skole (oppdrag 480)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet 3. juni 2021
8. juni Regulering av kjøreskolers virksomhet (oppdrag 459)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
4. juni Innreisekarantene og test av personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (beskyttede) (oppdrag 463)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. mai 2021
3. juni Barn og unge under 18 år som reiser med foresatte som er beskyttet (oppdrag 485)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021
3. juni Begrepene beskyttet og fullvaksinert i covid-19-forskriften (oppdrag 451)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021
2. juni Anbefaling om opphør av statlig forskrift kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, og videreføring av statlig forskrift kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021
2. juni Kommunenes vaksinering (oppdrag 455 og 455B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. mai 2021
1. juni Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. april 2021

Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021

Mai 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
27. mai Kategorisering av land ut fra smittesituasjon (oppdrag 470)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
25. mai Anbefaling om opphør av statlig forskrift kap. 5A-C for Lørenskog, Ullensaker, Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo og Ås kommune i Viken
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
21. mai Anbefaling om statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. mai 2021
21. mai Utdyping av anbefaling fra oppdrag 441B – vurdering av behovet for sikker verifisering av dokumentasjon for unntak fra karanteneregler (oppdrag 464)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021
21. mai Videre vurdering av bruk av koronasertifikat (oppdrag 442 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021
21. mai Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

21. mai Plan for gjenåpning trinn 2 (oppdrag 432)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021
21. mai Vurdering av karanteneplikt for journalister (oppdrag 450)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021

Vurdering av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden for journalister (oppdrag 307)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021

20. mai Anbefaling om forlenget varighet av statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021
20. mai Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for Lørenskog og Ullensaker kommune, samt endring til statlig forskrift kap. 5C for Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen kommune i Viken
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021
19. mai Utfyllende svar på covid-19 oppdrag fra HOD 462 – Om geografisk omfordeling av covid-19-vaksiner
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021
15. mai Forklaring av endringer i vaksinedistribusjonen på grunn av utvidet målrettet geografisk fordeling

Oppdrag 462 - knyttet til geografisk omfordeling
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

14. mai Slottets markering av 17. mai (oppdrag 448)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. mai 2021
14. mai Vurdering av behov for å presisere forskriftsregulering av arrangementer i anledning årets russefeiring (oppdrag 440)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021

Om arrangementsreglenes anvendelse på opphold og sammenkomster i russebusser mv. (tilleggsoppdrag 440b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021

Om råd og regler for russen (oppdrag 458)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021
12. mai Om den indiske virusvarianten (oppdrag 441C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021
12. mai Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Rapport fra ukene 15–18 (løpende oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 12. mai 2021
12. mai Unntak fra innreisekarantene for mannskap (oppdrag 419)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021
12. mai Notat om vurdering av åpning av utendørs tilbud for treningssentre i covid-19-forskriften § 17a første ledd bokstav a (løpende oppdrag 326)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mai 2021
8. mai Anbefaling om tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. mai 2021
7. mai Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker, og oppheving av statlig forskrift for kommunene Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021
7. mai Oppfølging til oppdrag 441 om behov for skjerpede innreisetiltak på bakgrunn av situasjonen i India (oppdrag 441B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021

Tilleggsoppdrag om Storbritannia (oppdrag 441B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mai 2021
6. mai Råd og anbefalinger for sosial kontakt og sammenkomster i private hjem (korrigert svar på oppdrag 442 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021
5. mai Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat (oppdrag 422)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
5. mai Rammer for utendørsarrangementer gjennom sommeren (oppdrag 439)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021.
5. mai Vurdering av gjenåpning av seriespill og treningskamper, samt av tiltaksnivået i toppidretten (oppdrag 435)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021
3. mai Oppdrag 422b - Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021

April 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
30. april Anbefaling om endring til statlig forskrift kap. 5B for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker kommune, og oppheving av statlig forskrift for Eidsvoll og Nannestad kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021
30. april Vurdering av om innreiserestriksjonene skal videreføres (oppdrag 420)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021
30. april Oppdrag 427 del 2c - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. april 2021

Oppdrag 427 del 2 - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. april 2021
28. april Om situasjonen i India og eventuelle behov for skjerpede innreisetiltak (oppdrag 441)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021
27. april Vurdering av kravet om fullvaksinasjon ved unntak fra innreisekarantene for helsepersonell i kritiske funksjoner (oppdrag 374)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021
26. april Unntak fra krav om test på dag 7 for mannskap (oppdrag 401)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. april Bedre tilgang til informasjon i innreiseregisteret og MSIS (oppdrag 300B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 11. februar 2021
22. april Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5A for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker, nedjustering eller videreføring av forskrift kap. 5B for 17 kommuner i Viken og oppheving av statlig forskrift for 18 kommuner i Viken fra 26.04.21
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
22. april Svar på covid-19-oppdrag 408 om å vurdere innføring av obligatorisk testing på grensen av yrkessjåfører.
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. april 2021
22. april

17. mai-feiring (oppdrag 417)

17. mai-feiring (tilleggsoppdrag 417 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april og 15. april 2021
22. april Anbefaling om opphør av nasjonale tiltak etter covid-19-forskriften i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 23.04.2021 kl. 00.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
21. april Oppdragstekst: Oppdatering av oppdrag 405 - koronasertifikat (digitalt grønt sertifikat)

Oppdragstekst: Tilleggsoppdrag 405B – forsert fremdrift for koronasertifikat

Besvarelse: Forsert fremdrift for koronasertifikat (oppdrag 405B)

Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse 30. mars 2021

21. april Om organisering og finansiering av testing (oppdrag 353)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021

Om organisering og finansiering av testing for covid-19 (oppdrag 353b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 27. februar 2021

Svar på tilleggsspørsmål (oppdrag 353b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 12. mars 2021

19. april Testing på grensen av samfunnskritisk personell og barn under 12 år (oppdrag 421)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021
15. april Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende; uke 11-14 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 14. april 2021

Merk: revidert svar ble publisert 21. april og erstattet dokumentet som ble publisert 15. april.
15. april Om evt. utvidet innreise for arbeidsreisende (oppdrag 394)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mars 2021
15. april Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C (oppdrag 427 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021
15. april Smittevernfaglige råd om prostitusjon (oppdrag 366)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021
13. april Vurdering av de nasjonale tiltakene fra mars 2021 (oppdrag 376)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. april 2021

Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett april 2021 (oppdrag 418)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april 2021
10. april Anbefaling om oppheving av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra midnatt natt til 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021
10. april Anbefaling om videreføring av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for 20 kommuner i Viken, endring av tiltak etter kap. 5B for 19 kommuner i Viken og avvikling av tiltak for 12 kommuner i Viken, samt for Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021
9. april Om vaksinepass (oppdrag 305)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar 2021

Om etablering av vaksinepass (oppdrag 355)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021
9. april Anbefaling om nedjustering av tiltak etter covid-19-forskriften til kapittel 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik fra 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021
9. april Anbefaling om avvikling av tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021
8. april Anbefaling om innføring av tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5B (omregulering fra 5A) for Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra og med 9. april kl. 00.00 til og med 22. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 7. april 2021
7. april Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 15. mars 2021
7. april

Utkast til plan for gradvis gjenåpning (oppdrag 425)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. mars 2021

Om vurdering av strategi og smitteverntiltak i takt med økende vaksinasjonsdekning (oppdrag 346)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021

Vedlegg til oppdrag 346
(lagt inn 18. mai 2021)

Svar på tilleggsoppdrag (oppdrag 346)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mars 2021

Modelleringsrapport (oppdrag 346)
Rapporten er levert av FHIs covid-19-modelleringsteam 18. mars 2021

Covid-19 – Samfunnsøkonomiske vurderinger, tredje rapport, del II
Rapporten er levert 15. mars 2021 av ekspertgruppe ledet av professor Holden, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

1. april Anbefaling om videreføring av covid-19-forskriften kap. 5A i Vestfold og Telemark
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. april 2021

Mars 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
31. mars Vurdering av forskriftsendringer (oppdrag 326 og 358)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 18. mars 2021.
25. mars Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett, del 1 og del 3 (oppdrag 384)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021.
25. mars Vurdering av unntak for lavterskeltilbud til mennesker med rusavhengighet (oppdrag 404)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mars 2021.
24. mars Råd til arbeidspendlere mm (oppdrag 410)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. mars Om oppfølging av vurderinger av forsterkede nasjonale tiltak (oppdrag 409)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. mars Om faglig vurdering av smittevernanbefalinger mars 2021 (oppdrag 393)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
19. mars Anbefaling om innlemmelse i covid-19 forskriften kap. 5A for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan fra 19. mars klokken 24.00
18. mars Anbefaling om videreføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 17. mars 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021
17. mars Karantene for vaksinert helsepersonell i sykehusene (oppdrag 398)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
16. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 16.03.2021 kl. 24.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
16. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær,
Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra 16.3.2021 kl. 24.00

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
15. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene i Viken og Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 16.3.2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. mars 2021
12. mars Anbefaling om innføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A-C for kommuner i Salten fra midnatt natt til 13. mars 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mars 2021
12. mars Anbefalinger for påskeferien og tilleggsspørsmål om religiøse samlinger (oppdrag 350, del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
12. mars Om vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 379)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
10. mars Anbefaling om endring i statlig forskrift for Holmestrand kommune. Kommunen ønsker å omfattes av kapittel 5A fra 11.3.2021 kl. 12.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
9. mars Vurdering om innføring av forsterkede tiltak etter covid-19-forskriftens kapittel 5A-C og nasjonal tiltaksliste (oppdrag 388)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mars 2021
9. mars Vurdering av smitteutviklingen og eventuelt behov for sterke tiltak nasjonalt og lokalt (oppdrag 378 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars 2021
9. mars Vurdering av tiltaksnivå for Oslo og omkringliggende kommuner i Viken samt Kristiansand og omkringliggende kommuner fra 1.3.2021 (oppdrag 378 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. mars 2021
9. mars Vurdering av behov for endringer i covid-19-forskriften kapittel 5A. Antallsbegrensning i begravelser og bisettelser og åpning for gjennomføring av vielser (løpende oppdrag 326 og 358 del 3)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 3. mars
8. mars Bistand til transport ifbm hhv vaksinering og testing (oppdrag 349)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021
4. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 5.3.2021 kl. 00.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021
4. mars Partner til stede før og etter fødsel (oppdrag 364)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021

Februar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
26. feb Grensependlere mellom Sverige/Finland og Norge (oppdrag 369)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021

Svar på tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 369)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021
24. feb Lettelser for fullvaksinerte eldre (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021

Svar på oppfølgingsspørsmål fra HOD (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021
19. feb Vurdering av tiltaksnivå for vestlandskommuner fra 23. februar (oppdrag 363)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021
19. feb Tydeliggjøre anbefalinger knyttet til covid-19-forskriftens kapittel 5A flg. (oppdrag 359)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021
19. feb Endringer i covid-19-forskriften kapitler 5A til 5D (oppdrag 358 del 1 og tilleggsoppdrag 358B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. og 17. februar 2021
19. feb Innstramminger innreise mm - plan for lettelser av tiltak på sikt (oppdrag 348)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Vurdering av innføring av snever søknadsordning for unntak fra innreiserestriksjoner for arbeidsreisende (oppdrag 360)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Vurdering av unntakene i innreisekarantene, test på grensen og kravet til attest for negativ test tatt 24 før ankomst til Norge (oppdrag 351)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Obligatorisk test døgn 7 (oppdrag 361)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Fornyet vurdering av fastmonterte seter (oppdrag 312 og 312 b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. og 16. februar 2021
19. feb Vurdering av forbud mot skjenking (oppdrag 309)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
19. feb Helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene fra februar (oppdrag 342 + tillegg)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. og 16. februar 2021
19. feb Anbefalinger for vinterferien (oppdrag 350 del 1, usladdet versjon publisert 23.2.21)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
18. feb Unntak fra innreisekarantene for vaksinert samfunnskritisk helsepersonell (oppdrag 356)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
17. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 15. februar 2021 (oppdrag 354)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
16. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 18. februar (Oslo og Viken) (oppdrag 357)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 337)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. januar 2021

​​​​​​Tilleggsrapport: Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (tillegg til oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 23. januar 2021
10. feb Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 343)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. februar 2021
10. feb Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte (oppdrag 314)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
9. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 11. februar (oppdrag 347)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. februar 2021

9. feb

Unntak fra karanteneplikt for arbeidsreisende fra EU/EØS (oppdrag 107)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. juni 2020
7. feb Anbefaling om nasjonalt vedtak for Bergen og enkelte omkringliggende kommuner
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. februar 2021
5. feb Helsedirektoratet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​​​​Folkehelseinstituttet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
2. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 3. februar (oppdrag 344)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
2. feb Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak, gjeldende fra midnatt natt til 1. februar, etter utbrudd i Halden
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. januar 2021
2. feb Ulike scenarier for fremtidig utvikling i pandemien (oppdrag 319)
(tabell på vedleggets side 22 er korrigert 6. feb 2021)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021
1. feb Vurdering av innreisekarantene for Svalbard (oppdrag 328)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021

Januar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
30. jan Vurdering av unntaket for gjennomgått covid-19 (oppdrag 333)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 29. januar 2021
30. jan Vurdering av smittesituasjonen opp mot de forsterkede tiltak mot enkelte kommuner (oppdrag 329)

Helsedirektoratets svar på to tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 329)

Oppdatert liste og kart over kommuner ifm. revisjon av covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B (oppdrag 329)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. og 29. januar 2021
29. jan Styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. juni 2020
29. jan Utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 15. september 2020

29. jan

Vurdering av stenging av møbelvarehus eller varehus, aktualisert av spørsmål om stenging av IKEA (oppdrag 332)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
28. jan Helsedirektoratets svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. januar 2021
27. jan Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte med (oppdrag 325)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
26. jan Vurdering av forkortet smittekarantene ved testing (oppdrag 304)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
24. jan Unntak fra kravet om stenging for Vinmonopolets utsalg (oppdrag 322)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
24. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i flere kommuner i Viken (oppdrag 324)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar 2021
24. jan Svar på oppdrag om mutert virus (oppdrag 310)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
23. jan Svar på oppdrag om skianlegg (oppdrag 323)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
23. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i kommuner rundt Nordre Follo
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
22. jan Vurdering av internasjonale idrettsarrangementer vinter 2021 - del 1 og 2 (oppdrag 286)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. januar 2021
20. jan Regulering av butikker og kjøpesenter mv (oppdrag 283 del1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. januar 2021
18. jan Revidert svar om tiltaksvurdering januar 2021 (oppdrag 264)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan Svar på hastetillegg til oppdrag 264
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan Ny vurdering vedrørende karantene for militært personell (oppdrag 285)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. januar 2021
13. jan Situasjonsvurdering og forslag til tiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10./11. januar 2021
11. jan Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​​​​Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. desember 2020
8. jan Råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. november 2020
7. jan Iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. oktober 2020
7. jan Revidert svar om løpende vurdering av Covid-19-forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon) (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. oktober 2020
3. jan Anbefalinger om kortvarige forsterkede smitteverntiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. januar 2021
1. jan Ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. desember 2020

Fra 2021 publiseres oppdragene sortert etter når de ble offentliggjort, ikke etter når de ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

2020

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag levert Tema
29. des Vurdering av smittesituasjonen (oppdrag 278). System for obligatorisk test av alle innreisende til Norge (oppdrag 279)
28. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
27. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om valgfri testing for forkortet innreisekarantene (oppdrag 280 - tilleggsoppdrag til oppdrag 279)
22. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannia (oppdrag 275)
20. des Helsedirektoratets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
20. des Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
3. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag om godkjennsordning og tilsyn (tilleggsoppdrag til oppdrag 249)
11. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge
tiltak (oppdrag 256)
10. des

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om revidert teststrategi og helhetlig vurdering av karantene og testing (oppdrag 251)

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om vurdering av tiltak og strategi for eventuelle justeringer i desember (oppdrag 221)

9. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om juleråd og overnatting (oppdrag 257)
4. des.

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vurdering av unntak fra karantenereglene for togpersonell (oppdrag 250)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 250

3. des. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for kirkevandringer og musikkøvelser (oppdrag 252)
2. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 244 - Om kommunikasjonstiltak for å begrense mulig importsmitte i etterkant av jule- og nyttårsfeiringen
2. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 223 (mink)
30. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag nr. 249 om importsmitte og karantenehotell, med tilleggsspørsmål
28. nov

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på vurdering av råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 245)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 245

27. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 248)
27. nov ​​​Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om presisering av diverse oppdrag om løpende vurderinger mtp. gjenåpning og ny vurdering til desember (oppdrag 193)
26. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om oppdaterte smittevernfaglige vurderinger av kravet
om negativ covid-19-test for innreise til Norge (oppdrag 240)
20. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag om vurderinger rundt julen 2020 (oppdrag 216)
20. nov Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - "Tvungen ferie" i desember - Virkninger på norsk økonomi (20. november 2020)
19. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 234 (mink)
18. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 234: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar om råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
17. nov Helsedirektoratets svar på oppdrag om system for digital registrering av opplysninger ved grensen (oppdrag 238)
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 216 og 226 - Eventuelle behov for videre innstramninger og
råd til kommunene
10. nov Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 223)
7. nov.

Helsedirektoratets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)

6. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om definisjon av fastmonterte seter (oppdrag 219)
5. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på spørsmål fra Justis- og beredskapsdepartementet om karantenehotell
4. nov. Helsedirektoratets svar på oppdrag om behov for presisering av 10 sosiale kontakter samt ytterligere presiseringer etter oppdrag 208 (oppdrag 214)
4. nov. Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208)
3. nov. Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209)
3. nov. FHIs svar på oppdrag 208
30. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
30. okt. Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201
29. okt. Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198
28. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 198 - vurdering av karantenereglene i covid-19-forskriften
28. okt. Oversendelse av oppdrag 198
26. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 185 om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
25. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets kommentarer til Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 197
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 196 om unntak fra innreisekarantene - Nobels
fredsprisutdeling
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om innreisekarantene, reiseråd mv. (oppdrag 188)
21. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets reviderte svar om løpende vurdering av Covid-19
forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon)
 (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
6. okt. Ytterligere åpning for familiebesøk (oppdrag 186)
15. sept Helsedirektoratets svar på oppdrag om å utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
28. aug Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand – oppdatering i uke 35 (oppdrag 150)
12. juni Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
8. juni Rask formidling av prøvesvar og varsling til kommunene om covid-19 (oppdrag 87)
5. juni Hjemmekontor (oppdrag 90)

4. juni

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten (oppdrag 91)

14. mai

Ferie- og fritidsreiser (oppdrag 67 del 1 e))

14. mai

Tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekaratene (oppdrag 58-4 og 74) 
7. mai Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot Covid-19-pandemien
24. apr Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ytterligere skjerming av personer i risikogrupper (oppdrag 50 A)

24. mars

Helsedirektoratets anbefalinger om håndtering av covid-19 per 24. mars

Først publisert: 21.10.2020 Sist faglig oppdatert: 06.10.2021 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold