Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Juli 2022

Publisert Oppdrag
1. juli Vurdering av covid-19-reguleringen for Svalbard inn mot cruisesesongen (oppdrag 640)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mars

 

Juni 2022

Publisert Oppdrag
30. juni Kartlegging av kommunenes kapasitet til vaksinasjon 2022/2023 (vaksineoppdrag 69)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 

April 2022

Publisert Oppdrag
26. april Om vurdering av covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 551)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 
5. april  Klinisk testing og sykefravær (oppdrag 642)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. april
5. april Anbefalinger om testing (oppdrag 637)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 
5. april Om tiltakspakker på innreiseområdet i beredskapsøyemed (oppdrag 630)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars
5. april Overvåkning av covid-19 - del 2 (oppdrag 620)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars
5. april Videre arbeid med pakker med nasjonale smitteverntiltak for ulike tiltaksnivå (oppdrag 610 - tilleggsoppdrag)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. mars
5. april Om strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (oppdrag 610)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. mars

Mars 2022

 

Februar 2022

Publisert  Oppdrag
23. feb Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for
innreisende uke 3-6, og sluttrapport etter avvikling av driften ved Nasjonalt kontrollsenter (oppdrag 385)
 Besvart av Helsedirektoratet 22. februar
12. feb Oppdatering av informasjon i koronaveilederen om spesifikke smittevernråd knyttet til covid-19 for skoler og barnehager (oppdrag 633)
Besvart av Helsedirektoratet i samarbeid med FHI og Utdanningsdirektoratet 10. februar
12. feb Vurdering av situasjon og tiltaksnivå (oppdrag 626)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar
12. feb Beredskap på teststasjoner (oppdrag 624)
Besvart av Helsedirektoratet 9. februar
12. feb

To oppdragssvar om innreise (begge oppdrag 622): 

12. feb Overvåkning av covid-19 del 1 (oppdrag 620)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar
12. feb Råd og anbefalinger (oppdrag 619)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar
12. feb
12. feb

Vurdering av bruken av TISK fremover og lengde på isolasjonstiden (oppdrag 618 del A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar

12. feb Om vurdering av covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 617)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar
12. feb Kriterier som må være oppfylt for at det forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i skoler og barnehager kan oppheves (oppdrag 615)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. februar
3. feb Selvregistrering av selvtester (oppdrag 592 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. januar
1. feb Prioritering av PCR-tester (oppdrag 614)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar
1. feb Vurdering av bruken av TISK fremover og lengde på isolasjonstiden (618 del A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar
1. feb Oppfølging av hurtigtester (oppdrag 593)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. januar
1. feb

Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene (oppdrag 612)
Besvart av Helsedirektoratet 21. januar. Sladdet versjon er tidligere publisert. 

Oppdatert svar på covid-19 oppdrag fra HOD 612 – Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar. Sladdet versjon er tidligere publisert. 

1. feb Regulering av arrangementer og serveringssteder ut fra vaksinasjonsstatus (oppdrag 604 og 601b)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. januar
1. feb Vurdering av forslag til endringer vedrørende gjennomføring av test før avreise til Svalbard (oppdrag 596)
Besvart av Helsedirektoratet 12. januar
1. feb Vurdering av innreisetiltak (revidert svar på oppdrag 577)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. januar. Sladdet versjon er tidligere publisert. 
1. feb

Oppdrag 609: 

1. feb Tabell med oversikt over pakker med smittevernstiltak (oppdrag 601)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. jan

Januar 2022

Publisert Oppdrag
27. jan

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 385)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10. nov 2021, 22. des 2021 og 19. jan 2022

27. jan

Anskaffelse av PCR-analyser (oppdrag 606)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 19. januar 2022

24. jan

Vurdering av innreisetiltak – Helsedirektoratets besvarelse (oppdrag 612)

Vurdering av innreisetiltak – FHIs besvarelse (oppdrag 612)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 21. januar 2022

24. jan

Vurdering av innreisetiltak (oppdrag 577)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet (drøftet med FHI, DSB og POD) 10. januar 2022

23. jan Selvregistrering av selvtester (oppdrag 592 a)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse og NHN 14. januar 2022. 
21. jan Prioritering av analysekapasitet (oppdrag 613)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 21. januar 2022
21. jan Gjennomføring av smittekarantene og isolering for forsvarspersonell (oppdrag 608)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. januar 2022
20. jan Antallsbegrensning på offentlig arrangement med faste tilviste plasser (oppdrag 607, sladdet versjon)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. januar 2022
19. jan Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 1 (oppdrag 554)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. november 2021

Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 2 (oppdrag 554)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. november 2021
13. jan

Ny vurdering av TISK-strategi (oppdrag 580)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 7. januar 2022
 

Smittekarantene og testregime (oppdrag 603)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 12. januar 2022

(Vedlegg fra FHI manglet ved publisering kl 17. Ny versjon av oppdragsbesvarelsen inkludert vedlegget ble lastet opp kl 17.55)

13. jan

Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak (oppdrag 590)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 9. januar 2022
 

Innretning av trafikklysmodellen og veiledere om smittevern (oppdrag 599)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet 7. januar 2022

(Dato på selve oversendelsesbrevet ble 17. jan korrigert fra 03.01.2022 til 07.01.2022, i tråd med dato på oppdragssvaret og reell oversendelsesdato).

Gå til arkiv

Først publisert: 01.07.2020 Sist faglig oppdatert: 01.07.2022 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold