Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Februar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
26. feb Grensependlere mellom Sverige/Finland og Norge (oppdrag 369)
​​​​​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021

Svar på tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 369)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021
24. feb Lettelser for fullvaksinerte eldre (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021

Svar på oppfølgingsspørsmål fra HOD (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021
19. feb Vurdering av tiltaksnivå for vestlandskommuner fra 23. februar (oppdrag 363)
​​​​​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021
19. feb Tydeliggjøre anbefalinger knyttet til covid-19-forskriftens kapittel 5A flg. (oppdrag 359)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021
19. feb Endringer i covid-19-forskriften kapitler 5A til 5D (oppdrag 358 del 1 og tilleggsoppdrag 358B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. og 17. februar 2021
19. feb Innstramminger innreise mm - plan for lettelser av tiltak på sikt (oppdrag 348)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Vurdering av innføring av snever søknadsordning for unntak fra innreiserestriksjoner for arbeidsreisende (oppdrag 360)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Vurdering av unntakene i innreisekarantene, test på grensen og kravet til attest for negativ test tatt 24 før ankomst til Norge (oppdrag 351)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Obligatorisk test døgn 7 (oppdrag 361)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Fornyet vurdering av fastmonterte seter (oppdrag 312 og 312 b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. og 16. februar 2021
19. feb Vurdering av forbud mot skjenking (oppdrag 309)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
19. feb Helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene fra februar (oppdrag 342 + tillegg)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. og 16. februar 2021
19. feb Anbefalinger for vinterferien (oppdrag 350 del 1, usladdet versjon publisert 23.2.21)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
18. feb Unntak fra innreisekarantene for vaksinert samfunnskritisk helsepersonell (oppdrag 356)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
17. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 15. februar 2021 (oppdrag 354)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
16. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 18. februar (Oslo og Viken) (oppdrag 357)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 337)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. januar 2021

​​​​​​Tilleggsrapport: Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (tillegg til oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 23. januar 2021
10. feb Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 343)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. februar 2021
10. feb Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte (oppdrag 314)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
9. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 11. februar (oppdrag 347)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. februar 2021

9. feb

Unntak fra karanteneplikt for arbeidsreisende fra EU/EØS (oppdrag 107)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. juni 2020
7. feb Anbefaling om nasjonalt vedtak for Bergen og enkelte omkringliggende kommuner
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. februar 2021
5. feb Helsedirektoratet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​​​​Folkehelseinstituttet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​​​​​​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
2. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 3. februar (oppdrag 344)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
2. feb Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak, gjeldende fra midnatt natt til 1. februar, etter utbrudd i Halden
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. januar 2021
2. feb Ulike scenarier for fremtidig utvikling i pandemien (oppdrag 319)
(tabell på vedleggets side 22 er korrigert 6. feb 2021)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021
1. feb Vurdering av innreisekarantene for Svalbard (oppdrag 328)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021

Januar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
30. jan Vurdering av unntaket for gjennomgått covid-19 (oppdrag 333)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 29. januar 2021
30. jan Vurdering av smittesituasjonen opp mot de forsterkede tiltak mot enkelte kommuner (oppdrag 329)

Helsedirektoratets svar på to tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 329)

Oppdatert liste og kart over kommuner ifm. revisjon av covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B (oppdrag 329)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. og 29. januar 2021
29. jan Styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. juni 2020
29. jan Utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 15. september 2020

29. jan

Vurdering av stenging av møbelvarehus eller varehus, aktualisert av spørsmål om stenging av IKEA (oppdrag 332)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
28. jan Helsedirektoratets svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. januar 2021
27. jan Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte med (oppdrag 325)
​​​​​​​
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
26. jan Vurdering av forkortet smittekarantene ved testing (oppdrag 304)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
24. jan Unntak fra kravet om stenging for Vinmonopolets utsalg (oppdrag 322)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
24. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i flere kommuner i Viken (oppdrag 324)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar 2021
24. jan Svar på oppdrag om mutert virus (oppdrag 310)
​​​​​​​
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
23. jan Svar på oppdrag om skianlegg (oppdrag 323)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
23. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i kommuner rundt Nordre Follo
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
22. jan Vurdering av internasjonale idrettsarrangementer vinter 2021 - del 1 og 2 (oppdrag 286)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. januar 2021
20. jan Regulering av butikker og kjøpesenter mv (oppdrag 283 del1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. januar 2021
18. jan Revidert svar om tiltaksvurdering januar 2021 (oppdrag 264)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan ​​​​​​​Svar på hastetillegg til oppdrag 264
​​​​​​​
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan Ny vurdering vedrørende karantene for militært personell (oppdrag 285)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. januar 2021
13. jan Situasjonsvurdering og forslag til tiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10./11. januar 2021
11. jan Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​​​​Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. desember 2020
8. jan Råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. november 2020
7. jan Iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
​​​​​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. oktober 2020
7. jan Revidert svar om løpende vurdering av Covid-19-forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon) (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. oktober 2020
3. jan Anbefalinger om kortvarige forsterkede smitteverntiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. januar 2021
1. jan Ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. desember 2020

Fra 2021 publiseres oppdragene sortert etter når de ble offentliggjort, ikke etter når de ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

2020

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag levert Tema
29. des Vurdering av smittesituasjonen (oppdrag 278). System for obligatorisk test av alle innreisende til Norge (oppdrag 279)
28. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
27. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om valgfri testing for forkortet innreisekarantene (oppdrag 280 - tilleggsoppdrag til oppdrag 279)
22. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannia (oppdrag 275)
20. des Helsedirektoratets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
20. des Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
3. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag om godkjennsordning og tilsyn (tilleggsoppdrag til oppdrag 249)
11. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​​​​​Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge
tiltak (oppdrag 256)
10. des

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om revidert teststrategi og helhetlig vurdering av karantene og testing (oppdrag 251)

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om vurdering av tiltak og strategi for eventuelle justeringer i desember (oppdrag 221)

9. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om juleråd og overnatting (oppdrag 257)
4. des.
3. des. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for kirkevandringer og musikkøvelser (oppdrag 252)
2. des Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 244 - Om kommunikasjonstiltak for å begrense mulig importsmitte i etterkant av jule- og nyttårsfeiringen
2. des ​​​​​​​Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 223 (mink)
30. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag nr. 249 om importsmitte og karantenehotell, med tilleggsspørsmål
28. nov
27. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 248)
27. nov ​​​Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om presisering av diverse oppdrag om løpende vurderinger mtp. gjenåpning og ny vurdering til desember (oppdrag 193)
26. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om oppdaterte smittevernfaglige vurderinger av kravet
om negativ covid-19-test for innreise til Norge (oppdrag 240)
20. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag om vurderinger rundt julen 2020 (oppdrag 216)
20. nov Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - "Tvungen ferie" i desember - Virkninger på norsk økonomi (20. november 2020)
19. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 234 (mink)
18. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 234: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar om råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
17. nov Helsedirektoratets svar på oppdrag om system for digital registrering av opplysninger ved grensen (oppdrag 238)
17. nov Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 216 og 226 - Eventuelle behov for videre innstramninger og
råd til kommunene
10. nov Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 223)
7. nov.
6. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om definisjon av fastmonterte seter (oppdrag 219)
5. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på spørsmål fra Justis- og beredskapsdepartementet om karantenehotell
4. nov. Helsedirektoratets svar på oppdrag om behov for presisering av 10 sosiale kontakter samt ytterligere presiseringer etter oppdrag 208 (oppdrag 214)
4. nov. Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208)
3. nov. Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209)
3. nov. FHIs svar på oppdrag 208
30. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
30. okt. Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201
29. okt. Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198
28. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 198 - vurdering av karantenereglene i covid-19-forskriften
28. okt. Oversendelse av oppdrag 198
26. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 185 om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
25. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets kommentarer til Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 197
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 196 om unntak fra innreisekarantene - Nobels
fredsprisutdeling
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om innreisekarantene, reiseråd mv. (oppdrag 188)
21. okt Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets reviderte svar om løpende vurdering av Covid-19
forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon)
 (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
6. okt. Ytterligere åpning for familiebesøk (oppdrag 186)
15. sept Helsedirektoratets svar på oppdrag om å utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
28. aug Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand – oppdatering i uke 35 (oppdrag 150)
12. juni Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
8. juni Rask formidling av prøvesvar og varsling til kommunene om covid-19 (oppdrag 87)
5. juni Hjemmekontor (oppdrag 90)

4. juni

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten (oppdrag 91)

14. mai

Ferie- og fritidsreiser (oppdrag 67 del 1 e))

14. mai

Tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekaratene (oppdrag 58-4 og 74) 
7. mai Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot Covid-19-pandemien
24. apr Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ytterligere skjerming av personer i risikogrupper (oppdrag 50 A)

24. mars

Helsedirektoratets anbefalinger om håndtering av covid-19 per 24. mars

Først publisert: 21.10.2020 Sist faglig oppdatert: 26.02.2021 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold