Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

 

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag levert Tema
28. nov
10. nov Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 223)
7. nov. Helsedirektoratets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)
7. nov. Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)
6. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om definisjon av fastmonterte seter (oppdrag 219)
5. nov. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på spørsmål fra Justis- og beredskapsdepartementet om karantenehotell
4. nov. Helsedirektoratets svar på oppdrag om behov for presisering av 10 sosiale kontakter samt ytterligere presiseringer etter oppdrag 208 (oppdrag 214)
4. nov. Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208)
3. nov. Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209)
3. nov. FHIs svar på oppdrag 208
30. okt. Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201
29. okt. Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198
28. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 198 - vurdering av karantenereglene i covid-19-forskriften
28. okt. Oversendelse av oppdrag 198
26. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 185 om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
25. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets kommentarer til Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
25. okt. Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 197
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 196 om unntak fra innreisekarantene - Nobels
fredsprisutdeling
23. okt. Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om innreisekarantene, reiseråd mv. (oppdrag 188)
21. okt. Helsedirektoratets svar på oppdrag 110

6. okt.

Ytterligere åpning for familiebesøk (oppdrag 186)

28. aug.

Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand – oppdatering i uke 35 (oppdrag 150)
5. juni Hjemmekontor (oppdrag 90)

4. juni

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten (oppdrag 91)

14. mai

Ferie- og fritidsreiser (oppdrag 67 del 1 e))

14. mai

Tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekaratene (oppdrag 58-4 og 74) 
7. mai Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot Covid-19-pandemien

24. mars

Helsedirektoratets anbefalinger om håndtering av covid-19 per 24. mars

Først publisert: 21.10.2020 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020