Personvernerklæring for chatbot på helsenorge.no og regjeringen.no

Chatboten om korona som ligger på helsenorge.no og regjeringen.no er levert av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer i chatboten.

Formålet med chatboten er å gi henholdsvis innbyggere og helsepersonell den informasjonen de trenger så effektivt som mulig, samtidig som vi avlaster vår veiledningstjeneste. Du kan også komme i kontakt med en veileder som kan hjelpe deg.

Chatboten gir deg svar på generelle, ofte stilte spørsmål om korona, hele døgnet. Chatboten svarer ikke på følgende spørsmål:

 • Spørsmål som krever oppslag i personopplysninger.
 • Du kan ikke få svar på status i pågående saker.

Helsedirektoratet er leverandør av chatboten på regjeringen.no. Det er inngått en samarbeidsavtale, og regjeringen.no vil ikke få tilgang til personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger når du chatter med oss:

 • Opplysninger om deg behandles med rettslig grunnlag i ditt samtykke, som du gir dersom du tar i bruk chatboten.
 • Ditt samtykke kan trekkes tilbake når som helst, og du kan også selv slette chatsamtalen.
 • Du kan også laste ned samtalen hvis du vil.
 • Opplysningene som behandles er kun det du eventuelt skriver om deg selv.
 • Vi oppfordrer til at du ikke skriver identifiserende opplysninger til chatboten.
 • I tillegg vil navn, fødselsnummer og helseopplysninger som du eventuelt skriver i chat-vinduet bli slettet automatisk.
 • Helsedirektoratet vil bruke samtaler som holdes med chatboten til å gjøre chatboten bedre.
 • Samtalene vi bruker til dette formålet er anonymiserte, som nevnt over.
 • Vi lagrer samtaler i opptil tre måneder, men i anonymisert form.
 • Norsk Helsenett behandler ikke personopplysninger i forbindelse med bruk av den chatboten som ligger på Helsenorge, men legger til rette for at chatboten er tilgjengelig. Kommunikasjon går mellom deg og Helsedirektoratets leverandør.

Kontakt

For ytterligere spørsmål om chatbotens behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Helsedirektoratets personvernombud på epost: personvernombud@helsedirektoratet.no

Først publisert: 19.03.2020 Sist faglig oppdatert: 26.11.2020