Tema
Covid-19 (koronavirus)

Temaside om koronavirus med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører. For informasjon til privatpersoner, se helsenorge.no.

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge

Gjenåpningsplanen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på hvert trinn. Planen baseres ikke på konkrete datoer, men på vurderinger ut fra tre sjekkpunkter:

  1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  2. Kapasitet i helsetjenesten
  3. Vaksinasjon

Plan for gradvis gjenåpning (regjeringen.no)

Plakater og infomateriell