Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • A: Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 
  • B: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
  • C: Forebygging, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid 
  • D: Kvalitetsarbeid og tilsyn
  • E: Helserett og saksbehandling 
  • F: Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 
  • G: Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling 
  • H: Metodekunnskap og kunnskapshåndtering 
  • I: Internasjonalt arbeid 
  • J: Sakkyndigarbeid

Først publisert: 18.02.2019