Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - nyresykdommer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Spesialistgodkjenning i indremedisin


2. SIDEUTDANNING

2.1 Tjeneste i grenspesialitet
3 års tjeneste i nyresykdommer.

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

Inkludert i tjenesten må være 12 måneders tjeneste ved dialyseavdeling. Dialysetjeneste utover 12 måneder vil ikke kunne telle for spesialistutdanningen.

Søknad om spesialistgodkjenning i nyresykdommer kreves vedlagt attestert prosedyreliste.

Kursutdanning

Kurskrav:

150 timer, herav obligatoriske kurs i følgende emner:

  • Nyretransplantasjon - 35 timer
  • Hemodialyse/peritonealdialyse - 35 timer
  • Nyrefysiologi/patofysiologi - 13 timer

Forøvrig kurs fordelt på nefrologi, hypertensjon, væske- og elektrolyttbalanse, parenteral ernæring og forgiftninger - 67 timer.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for nyresykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for nyresykdommer (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 04.09.2023