Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Hemodialyse / peritonealdialyse
  • Nyretransplantasjon
  • Nyrefysiologi og patofysiologi
  • Kurs i hypertensjon
  • Kurs i glomerulonefritter
  • Kurs i syre/base/elektrolytter

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Antall
Generell nefrologi  
Poliklinisk kontroll og oppfølging av pasienter med predialytisk kronisk nyresykdom (minst 2 kontroller per pasient) 30
Delta i utredning og behandling av pasienter med akutt nyreskade 10
Nyremedisinsk tilsyn og oppfølging av pasienter med multiorgansvikt og akutt nyreskade på intensivavdeling 10
Delta i oppstart av hemodialyse behandling til pasienter med akutt nyreskade 10
Deltatt i vurdering av barn tiltrengende dialyse 1
Peritoneal dialyse (PD)  
Deltatt ved innleggelse av PD katetre 3
Bekreftet opplæring i bruk av APD maskin (ja/nei)  
Deltatt ved PD skift 10
Oppfølging av PD pasienter i minimum 6 mnd 5
Diagnostikk og behandling 5 PD relaterte komplikasjoner 5
Hemodialyse  
Delta ved oppstart og ordinasjon av hemodialyse til pasienter med kronisk nyresvikt 15
Delta ved innleggelse av hemodialysekatetre 5
Selvstendig ha vurdert AV-fistler med klinisk vurdering og ultralyd 10
Transplantasjon  
Utrede nyreresipienter 6
Utrede nyredonorer 3
Deltatt ved nyretransplantasjon 1
Deltatt ved kontroller av transplanterte første 8 uker etter transplantasjon, og minst 2 kontroller per pasient 15
Deltatt i utredning og behandling av rejeksjon og andre komplikasjoner i de første 8 uker postoperativt 1
Kontroll av nyretransplanterte pasienter utover 8 uker etter transplantasjon, minimum 3 kontroller per pasient 7
Poliklinisk kontroll av nyredonorer 3
Deltatt ved poliklinisk kontroll av pancreastransplantert første 8 uker etter Tx 1
Minimum 2 kontroller av pasient med pancreas-transplantat senere enn 8 uker etter Tx 1
Plasmaferese  
Deltatt i indikasjonsstilling for plasmaferese hos pasienter 5
Delta i ordinasjon av plasmaferesebehandling for pasienter 3
Hypertensjon  
Vurdere ambulatoriske BT registeringer 15
Kontroll av pasienter med alvorlig hypertensjon 10
Delta i vurdering av gravide med hypertensjon. 1
Kontroll av gravid med kjent hypertensjon, nyresykdom eller nyretransplantasjon 1
Diagnostiske metoder  
Vurdert urinmikroskopier under supervisjon 25
Utført ultralydundersøkelser av nyrer og urinveier under supervisjon 20
Deltagelse på nyrebiopsimøter med patolog 10
Deltagelse med vurdering av biopsier i mikroskop 10

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020