Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - bryst- og endokrinkirurgi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning

1. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

2. Tjeneste i grenspesialitet
3 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i bryst- og endokrinkirurgi.

Tjenesten omfatter to hovedområder:

a) Diagnostikk og behandling av benigne og maligne sykdommer i bryst, hos kvinner og menn

b) Diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea.

Spesialistutdanningen skal også gi teoretisk kunnskap om nevroendokrine svulster i andre organ (se målbeskrivelse).

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi, se spesialistreglene i generell kirurgi.

Søknad om spesialistgodkjenning kreves vedlagt attesterte operasjonslister på fastsatt skjema. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslistene.

Kursutdanning

Minimum 100 timer, hvorav 2 obligatorisk kurs i:

  • Obligatorisk mamma kurs (ca 30 timer)
  • Obligatorisk kurs i endokrinkirurgi (ca 30 timer)

Valgfrie kurs må forhåndsgodkjennes av spesialitetskomiteen (gjelder både norske kurs, fellesnordiske kurs og internasjonale kurs).

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for bryst- og endokrinkirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner i bryst- og endokrinkirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 08.09.2020