Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi
  • Endokrin kirurgi
  • Ultralyd hals for kirurger
  • Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

  • Inntil 25% avvik i antall for hver enkelt prosedyre kan aksepteres, men totalsummen innen hvert fagområde må oppnås.
  • Prosedyrer gjennomført i del 2 av utdanningen kan godkjennes under prosedyrekravene i del 3 i relevant kirurgisk spesialitet.
  • Vurderingsverktøy som kan anvendes er Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

Inngrep i bryst

Prosedyre Assistent Operatør
Ablatio mamma 10 30
Axillær lymfeknutedisseksjon 10 15
Vid eksisjon (merket og umerket) 20 40
Sentinel node biopsi 20 40
Duktektomi (melkegangsekstirpasjon) 3 3
Subkutan mastektomi ved primær rekonstruksjon 5 5
Onkoplastiske remodelerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk nivå 1. 10 15
Onkoplastiske remodelerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk nivå 2 5  
Totalt 83 148

Inngrep i thyreoidea og parathyreoidea

Prosedyre Assistent Operatør
Thyreoidea lobektomi 10 40
Total/subtotal thyreoidektomi 10 20
Sentral lymfeknutedisseksjon hals 10 5
Lateral lymfeknutedisseksjon hals 5  
Parathyreoidektomi 10 20
Totalt 45 85

Først publisert: 18.02.2019