Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi
  • Endokrin kirurgi
  • Ultralyd hals for kirurger
  • Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

  • Inntil 25% avvik i antall for hver enkelt prosedyre kan aksepteres, men totalsummen innen hvert fagområde må oppnås.
  • Prosedyrer gjennomført i del 2 av utdanningen kan godkjennes under prosedyrekravene i del 3 i relevant kirurgisk spesialitet.
  • Vurderingsverktøy som kan anvendes er Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)

Inngrep i bryst

Prosedyre Assistent Operatør
Ablatio mamma 10 30
Axillær lymfeknutedisseksjon 10 15
Vid eksisjon (merket og umerket) 20 40
Sentinel node biopsi 20 40
Duktektomi (melkegangsekstirpasjon) 3 3
Subkutan mastektomi ved primær rekonstruksjon 5 5
Onkoplastiske remodelerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk nivå 1. 10 15
Onkoplastiske remodelerings-operasjoner i bryst ved brystkreftoperasjoner. Terapeutisk onkoplastisk nivå 2 5  
Totalt 83 148

Inngrep i thyreoidea og parathyreoidea

Prosedyre Assistent Operatør
Thyreoidea lobektomi 10 40
Total/subtotal thyreoidektomi 10 20
Sentral lymfeknutedisseksjon hals 10 5
Lateral lymfeknutedisseksjon hals 5  
Parathyreoidektomi 10 20
Totalt 45 85

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020