Statistikkalender


Datoer for når statistikk fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er planlagt publisert.