Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Statistikk basert på registreringer i spesialisthelsetjenesten.

Om tallene

  • Nasjonale pasientforløp (tidligere "pakkeforløp") psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Nasjonale pasientforløp skal bidra til økt brukermedvirkning og likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet pasienten bor.
  • Helsedirektoratet beregner aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Nasjonale pasientforløp basert på registreringer i spesialisthelsetjenesten.
  • Statistikken er basert på data rapportert til Norsk pasientregister. Helseforetakene og private enheter med avtale får månedlig tilbakemelding på kvaliteten i data. Feil korrigeres gjennom året og medfører at tallene kan bli endret. 
  • For enkelte typer forløp vil indikatorene baseres på et lavt antall pasienter. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • Tellinger (antall) under fem (5) vises ikke av personvernhensyn

Les mer om tallene

Datakilde

Norsk pasientregister

Lenker

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 25.06.2020 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023