Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Om tallene

  • Statistikken er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Helseforetakene får månedlig tilbakemelding på kvaliteten i data og feil korrigeres fortløpende. Data for siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet.
  • For enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, vil forløpsindikatorene baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert standard forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene.
  • Norsk pasientregister har fått i oppdrag å beregne aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for kreft basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om tallene

Datakilde

Norsk pasientregister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 11.06.2020