Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Statistikk i grafer og tabeller

Om tallene

En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert standard forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene.

Norsk pasientregister har fått i oppdrag å beregne aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for kreft basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

 

mer om tallene

Først publisert: 11.04.2019