Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for kreft, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Om tallene

  • Statistikken er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Helseforetakene får månedlig tilbakemelding på kvaliteten i data og feil korrigeres fortløpende. Data for siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet.
  • For enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, vil forløpsindikatorene baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert standard forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene.
  • Norsk pasientregister har fått i oppdrag å beregne aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for kreft basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om tallene

Datakilde

Norsk pasientregister

Lenker

 

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023