Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og pasientrettigheter

Ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

Ny statistikkvisning

Statikkvisningen har nytt design og brukergrensesnitt. Du kan som før filtrere og laste ned data. Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert. De som har behov for mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad (fhi.no).

NPR er flyttet til FHI

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble ansvaret for flere registre flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis og om nye oppgaver til FHI 1. januar (fhi.no)

Om statistikken

Tertialvise ventelistedata

Ventelistestatistikk per tertial og år er den offisielle statistikken. Sykehusene rapporterer data én måned etter at tertialet er slutt. Data er kvalitetssikret av sykehusene i større grad enn månedlige ventelistedata.

Månedlige ventelistedata

Månedlige ventelistedata er foreløpige tall som sykehusene rapporterer til Norsk pasientregister umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Informasjon om ventende pasienter per år

Tall for pasienter som venter ved utgangen av en periode er et øyeblikkstall og kan ikke summeres over tid. Tall ved utgangen av hver måned og hvert tertial er riktig, mens tall per år ikke stemmer. En løsning for dette kommer.

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Anonymitet og personvern

  • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert.
  • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner.
  • Anonymitet sikres ved å slette tall under tre eller slette tall som gjør det mulig å regne seg frem til tall under tre ved å kombinere informasjon fra ett eller flere datasett. 
  • Konsekvensen av anonymisering er lavere detaljeringsgrad av statistikken og mulighet for datatap. Et datatap gjør at summering av tall til et overordnet nivå (for eksempel Norge), vil ha avvik tilsvarende de tallene som er fjernet på et lavere nivå (for eksempel behandlingssted eller kommune).
  • Datatapet er gått igjennom for hver enkelt statistikk og vurdert til å være lite nok til at tallene likevel gir et riktig bilde av fagområdet som den beskriver.
  • De som har behov mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad eller samarbeidsavtaler.
  • Metoder for anonymisering av datasett videreutvikles kontinuerlig, og endringer kan derfor komme i fremtiden.

Statistikk og rapporter

Se statistikk og rapporter fra Norsk pasientregister (fhi.no)

Lenker

Definisjoner i ventelistestatistikken (pdf)

Variabler i ulike helseregistre (helsedata.no) 

Statistikkalender (fhi.no)

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 09.04.2019 Siste faglige endring: 08.03.2024