Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og pasientrettigheter, per måned

Månedlig ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

Ny statistikkvisning kommer

Statistikkvisningen blir ikke tilgjengelig i en periode fra 1. januar 2024. Vi jobber for at den skal bli tilgjengelig så snart som mulig etter nyttår. 

Ventelistestatistikk per måned

Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Datakilde

Norsk pasientregister

Personvern

Datakilden er anonymisert og tall mindre enn 5 vises ikke.

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Om statistikken

Feil i løsningen i perioden 9.6-14.6

Vær oppmerksom på at i perioden 9.6 til 14.6 har ventelistestatistikken vært publisert med doble tall for 2022. Feilen er rettet opp og riktige tall publisert 14.6. kl 9:30.

Feil i tall fra St. Olavs hospital

Innføring av nytt pasientjournalsystem ved St. Olavs hospital 12. november 2022 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget til Norsk pasientregister. På ventelisteområdet er antall ventende og særlig ventetider for disse altfor høye.

Endringer fra november 2018

Helseforetakenes egen rapportering av behandlingssteder (institusjon) er tatt i bruk. Tallene blir splittet på flere institusjoner enn tidligere og det vil oppstå brudd i tidsserien for mange behandlingssteder. Dette vil fremgå i grafer og tabeller når man ser tall på institusjonsnivå.

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Rapporter

Årsrapporter ventetider og pasientrettigheter

Tertialdata

ventetider og pasientrettigheter per tertial

Lenker

 

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til npr@fhi.no

Først publisert: 09.04.2019 Sist faglig oppdatert: 07.12.2023