Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i somatiske sykehus, spesialisthelsetjenesten

Statistikk om antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp. Tallene oppdateres årlig.

Ny statistikkvisning kommer

Statistikkvisningen blir ikke tilgjengelig i en periode fra 1. januar 2024. Vi jobber for at den skal bli tilgjengelig så snart som mulig etter nyttår. 

Aktivitet i somatiske sykehus

Visning for antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp i somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister inngår ikke, se egen statistikk for avtalespesialister. Tallene oppdateres hvert tertial.

Endringer i oppdateringsfrekvens

Fra og med oktober 2022 vil statistikkvisningen oppdateres årlig. Tertialtall blir tilgjengelig i pdf-rapporter. 

Datakilde

Norsk pasientregister

Tertialnotat og årsrapporter om aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Årsrapporter 2016-2021 om aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

2020 - 1. tertial (PDF)

2020 - 2. tertial (PDF)

2021 - 1. tertial (PDF)

2021 2. tertial (PDF)

2022 - 1. tertial (PDF)

2022 - 2. tertial (PDF)

2022 - årsdata om aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten (PDF)

2023 - 1. tertial

2023 - 2. tertial

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til npr@fhi.no

Først publisert: 06.03.2019 Sist faglig oppdatert: 07.12.2023