Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i somatiske sykehus, spesialisthelsetjenesten

Statistikk om antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp. Tallene oppdateres hvert tertial.

Aktivitet i somatiske sykehus

Visning for antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer og ø-hjelp i somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister inngår ikke, se egen statistikk for avtalespesialister. Tallene oppdateres hvert tertial.

 Hovedtall januar-august 2021 

  • I overkant av 1,6 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første månedene i 2021. Dette var en økning på 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2020
  • Litt over 506 000 døgnopphold. Økning på 5,9 prosent
  • Omtrent 214 000 dagbehandlinger. Økning på 11,1 prosent
  • I underkant av 4 333 000 polikliniske kontakter. Økning på 12,7 prosent
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus var det en nedgang i antall døgnopphold og dagbehandlinger, og en økning i antall polikliniske kontakter

Datakilde

Norsk pasientregister

Notat og rapporter

Notat 2. tertial, aktivitet i somatisk sektor

Årsrapporter aktivitet i somatisk sektor, spesialisthelsetjenesten

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer  både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 06.03.2019 Sist faglig oppdatert: 22.10.2021