Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i somatiske sykehus, spesialisthelsetjenesten

Statistikk om antall pasienter og opphold, liggetid, diagnoser, prosedyrekoder og pasientstrømmer. Tallene oppdateres årlig.

Ny statistikkvisning

Statikkvisningen har nytt design og brukergrensesnitt. Du kan som før filtrere og laste ned data. Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert. De som har behov for mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad (fhi.no).

NPR er flyttet til FHI

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble ansvaret for flere registre flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis og om nye oppgaver til FHI 1. januar (fhi.no)

Om statistikken

Statistikk om antall pasienter og opphold, liggetid, diagnoser, prosedyrekoder og pasientstrømmer i somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister inngår ikke. Statistikken oppdateres årlig.

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Datagrunnlaget for statistikk om somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskjellene består av:

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Statistikk og rapporter

Se statistikk og rapporter fra Norsk pasientregister (fhi.no)

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Anonymitet og personvern

  • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert.
  • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner.
  • Anonymitet sikres ved å slette tall under tre eller slette tall som gjør det mulig å regne seg frem til tall under tre ved å kombinere informasjon fra ett eller flere datasett. 
  • Konsekvensen av anonymisering er lavere detaljeringsgrad av statistikken og mulighet for datatap. Et datatap gjør at summering av tall til et overordnet nivå (for eksempel Norge), vil ha avvik tilsvarende de tallene som er fjernet på et lavere nivå (for eksempel behandlingssted eller kommune).
  • Datatapet er gått igjennom for hver enkelt statistikk og vurdert til å være lite nok til at tallene likevel gir et riktig bilde av fagområdet som den beskriver.
  • De som har behov mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad eller samarbeidsavtaler.
  • Metoder for anonymisering av datasett videreutvikles kontinuerlig, og endringer kan derfor komme i fremtiden.

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender (fhi.no)

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 06.03.2019 Siste faglige endring: 07.03.2024