Tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt utredning eller behandling er utført.

Beskrivelse av indikatoren

Tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp. Tid til tjenestestart er antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til en bestemt prosedyre er utført. Tallene oppdateres hvert tertial.

I den ordinære ventelistestatistikken måles antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid slutt. Ventetid slutt kan for eksempel bety at helsehjelpen starter eller eventuell videresendelse av henvisningen til en annen institusjon.

Statistikk i grafer og tabeller

Først publisert: 11.04.2019