Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt utredning eller behandling er utført.

Om tid til tjenestestart 

  • Supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp. 
  • Måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes. I den ordinære ventelistestatistikken måles antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid slutt. Ventetid slutt kan for eksempel bety at helsehjelpen starter eller eventuell videresendelse av henvisningen til en annen institusjon.
  • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.

Frekvens på oppdatering

Tertialvis oppdatering, se statistikkalender for datoer 

Datakilde

Norsk pasientregister

Lenker

Definisjon av tjenester

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019