Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart

Statistikken viser tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt utredning eller behandling er utført.

Om tid til tjenestestart 

  • Tid til tjenestestart viser tid fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes. I ventelistestatistikken måles antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid slutt. Ventetid slutt kan for eksempel bety at helsehjelpen starter eller eventuell videresendelse av henvisningen til en annen institusjon.
  • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.
  • Supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp. 

Frekvens på oppdatering

Tertialvis oppdatering.

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

 

Lenker

Definisjon av tjenester

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender (fhi.no)

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 07.03.2024