Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader

Årlig statistikk om hvor stor andel av personskadene, behandlet i spesialisthelsetjenesten, som er rapportert inn med detaljert informasjon. Opplysningene er rapportert til Norsk pasientregister og kan brukes til å følge med på utviklingen og forebygge skader og ulykker.

Om statistikken

  • Data om personskader gir et viktig bidrag inn i arbeidet med å forebygge skader og ulykker som er en vesentlig årsak til blant annet uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse.
  • Pasienter som er skadet og som oppsøker helsetjenesten blir rapportert på to ulike måter til NPR.
    • I ordinær rapportering av aktivitetsdata fra somatiske sykehus, der hoveddiagnosekode brukes for å finne skader.
    • I egen skademelding med utdypende informasjon om kontaktårsak, skademekanisme, alvorlighetsgrad, aktivitet på skadetidspunktet, skadested, skadetidspunkt og arbeidsgivers bransje. Felles minimum datasett (FMDS)
  • Statistikken viser tall om antall og andel skader som er rapportert med FMDS.
  • Statistikken viser kun skader behandlet i spesialisthelsetjenesten. Kommunale legevakter er ikke en del av spesialisthelsetjenesten, og inngår derfor ikke i statistikken. 
  • Manglende data betyr at det ikke er rapportert inn data for helseforetaket dette året.

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Sykehusene registrer skadedata i tråd med rapporteringsveileder for felles minimum datasett, FMDS (fhi.no).

Statistikk og rapporter

Se statistikk og rapporter fra Norsk pasientregister (fhi.no)

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender (fhi.no)

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 08.09.2021