Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader

Årlig statistikk om hvor stor andel av personskadene, behandlet i spesialisthelsetjenesten, som er rapportert inn med detaljert informasjon. Opplysningene er rapportert til Norsk pasientregister og kan brukes til å følge med på utviklingen og forebygge skader og ulykker.

Om statistikk personskader

Data om personskader gir et viktig bidrag inn i arbeidet med å forebygge skader og ulykker som er en vesentlig årsak til blant annet uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse. For flere detaljer se årsrapporter om personskader

Personskader rapporteres på to ulike måter til Norsk pasientregister:

  • I ordinære aktivitetsdata fra somatiske sykehus.
  • I tilrettelagt rapportering med detaljert informasjon i felles minimum datasett (FMDS), om blant annet aktivitet da skaden oppsto, skadested, skadetidspunkt, alvorlighetsgrad og arbeidsgivers bransje.

Statistikken viser tall om:

  • Andel skader og andel pasienter som er rapportert med FMDS 
  • Antall skader og antall pasienter behandlet i spesialisthelsetjenesten etter ulykke/skade

Statistikken viser kun skader behandlet i spesialisthelsetjenesten. Trondheim kommunale legevakt er ikke en del av spesialisthelsetjenesten, og inngår derfor ikke i statistikken. Oslo kommunale legevakt rapporterer innsatsstyrt finansiering (ISF), men er ikke pålagt å rapportere FMDS og er av den grunn ikke med i statistikken.

Manglende data betyr at det ikke er rapportert inn data for helseforetaket dette året.

Datakilde

Norsk pasientregister

Sykehusene registrer skadedata i tråd med rapporteringsveileder for felles minimum datasett, FMDS.

Rapporter

Årsrapporter om personskader

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

 

 

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 08.09.2021