Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personskader

Årlig statistikk om personskader som er behandlet i spesialisthelsetjenesten. Opplysningene er rapportert til Norsk pasientregister og kan brukes til å følge med på utviklingen og forebygge skader og ulykker.

Om statistikk personskader

Data om personskader gir et viktig bidrag inn i arbeidet med å forebygge skader og ulykker som er en vesentlig årsak til blant annet uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse. For flere detaljer se årsrapporter om personskader.

 • Statistikkvisningen viser tall om:
  • Antall skader behandlet i spesialisthelsetjenesten
  • Antall personer behandlet i spesialisthelsetjenesten etter ulykke/skade
  • Andel av ovenstående skader som er rapportert med informasjon om skadens omstendigheter (detaljert informasjon)
    
 • Personskader rapporteres på to ulike måter til Norsk pasientregister:
  • I ordinære aktivitetsdata fra somatiske sykehus.
  • I tilrettelagt rapportering med detaljert informasjon om blant annet aktivitet da skaden oppsto, skadested, skadetidspunkt, alvorlighetsgrad og arbeidsgivers bransje.
    
 • Statistikken viser bare skader behandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • Manglende data betyr at det ikke er rapportert inn data for helseforetaket dette året.

Datakilde

Norsk pasientregister

Sykehusene registrer skadedata i tråd med rapporteringsveileder.

Rapporter

Årsrapporter om personskader

Lenker

 

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

 

 

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 08.09.2021