Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Indikatoren viser andel pakkeforløp som er innenfor standard forløpstid for 26 organspesifikke kreftformer, uavhengig av behandlingsform. Indikatoren viser også andeler som har oppstart innenfor de ulike behandlingsformene; kirurgisk-, medikamentell- eller strålebehandling.

Resultater 

Det er et mål at 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen den anbefalte forløpstiden.

Samlet for alle behandlingsformene har ikke denne målsettingen, på landsnivå, vært oppfylt før i 2020. Pakkeforløp med oppstart innenfor kirurgi har, på årstallsnivå, i hele perioden vært på over 70 prosent. Andelene innen medikamentellbehandling og strålebehandling har i samme periode vært på under 70 prosent. Andelen er lavest for strålebehandling.

Forbehold ved tolkning

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning. Målet er at 70 prosent av pakkeforløpene gjennomføres innen normert forløpstid. Målsettingen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft,  nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og sarkom.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no