Kapittel 17. Ikraftstredelse og overgangsbestemmelser

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008