Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Behandling av residiv eller progresjon etter standard kombinasjons-kjemoterapi

Det bør om mulig utføres histologisk verifisering, det er viktigst hvis tumormarkørene er negative.

Behandlingen avhenger av residivlokalisasjon og gjennomgått behandling.

Oppfølgingsskjemaet i Swenoteca X må fylles ut og sendes til det regionale testikkelkreft­registeret umiddelbart hvis det oppdages et tilbakefall.

Det er svært viktig å oppdage eventuelle avvik fra postulerte residivrater og -mønstre så tidlig som mulig, for å kunne justere behandlings- og/eller oppfølgingsprogrammet, hvis det er indikert.

12.1. Residiv etter overvåkning eller adjuvant kjemoterapi

12.2. Residiv etter initial strålebehandling

12.3. Prognose for residiv eller progresjon

12.4. «Salvage»-kjemoterapi med konvensjonell dosering

12.5. «Salvage»-behandling med HDCT

12.6. Behandling av tilbakefall

12.7. «Salvage»-behandling ved metastatisk sykdom

12.8. Kirurgi etter strålebehandling eller kjemoterapi

12.9. Palliativ behandling

Siste faglige endring: 15. april 2021