Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.8. Kirurgi etter strålebehandling eller kjemoterapi

Non-seminom

I en tilbakefallssituasjon er kirurgisk fjerning av lesjoner etter «salvage»-kjemoterapi obliga­torisk. For pasienter med tilbakefall etter initial metastatisk sykdom, er kirurgisk fjerning av gjenværende lesjoner obligatorisk hos pasienter med non-seminom.

Seminom

Konsoliderende behandling etter kjemoterapi i form av kirurgi eller strålebehandling bør ikke brukes med mindre det er verifisert ved biopsi at gjenværende lesjoner inneholder annen germinalcellekreft enn teratom. Selv PET-positive lesjoner bør underkastes biopsi siden PET kan være falsk positiv. Hos pasienter med avansert seminom kan kirurgi etter kjemoterapi være teknisk utfordrende, men om mulig bør det velges kirurgi fremfor konsoliderende strålebehandling.

Siste faglige endring: 15. april 2021