Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.5. «Salvage»-behandling med HDCT

Høydose kjemoterapi (HDCT) har i økende grad blitt brukt som «salvage»-behandling for pasienter med tilbakefall etter primær cisplatinbasert kjemoterapi. Flere fase I/II-studier og retrospektive studier har evaluert effekten av HDCT hos pasienter med tilbakefall og/eller cisplatin-refraktær sykdom. Det er betydelig variasjon i studiedesign, doseintensitet og pasientvalg, og dermed utfall: rapportert sviktfri overlevelse varierer fra 12 % til 63 %. Einhorn et al. har publisert den største retrospektive serien, som omfatter 184 pasienter behandlet med salvage tandem HDCT (karboplatin og etoposid) fra 1996 til 2004 (Einhorn, Williams, et al., 2007). Reseksjon av restmasser ble utført når det var teknisk mulig. Etter en median oppfølging på 48 måneder var 63 % kontinuerlig sykdomsfrie. Dette er en høyere andel enn tidligere rapportert i fase II-studier, og kan delvis forklares ved utelukkelse av pasienter med primære mediastinale svulster eller de med sene residiv. I tillegg forble 45 % av pasientene som var refraktære mot cisplatin, sykdomsfrie, noe som bekrefter at HDCT kan overvinne cisplatinresistens hos et betydelig antall pasienter.

Siste faglige endring: 15. april 2021