Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. «Salvage»-kjemoterapi med konvensjonell dosering

«Salvage»-regimet som foretrekkes for tiden, er paklitakselbasert standarddose kjemoterapi (TIP). Hos pasienter med gunstige prognostiske egenskaper kan ca. 70 % av pasientene kureres av dette regimet (Kondagunta et al., 2005).

Flere andre regimer har kurerbart potensial ved residiv av germinalcellekreft. Disse inkluderer regimer som inneholder platina/etoposid/ifosfamid (McCaffrey et al., 1997), gemcitabin/oxaliplatin (De Giorgi et al., 2006; Kollmannsberger et al., 2004; Pectasides, Pectasides, Farmakis, Aravantinos, Nikolaou, Koumpou, Gaglia, Kostopoulou, Mylonakis, & Skarlos, 2004), gemcitabin/paklitaksel (Einhorn, Brames, Juliar, & Williams, 2007), gemcitabin/oxaliplatin/paklitaksel (Bokemeyer et al., 2008; De Giorgi et al., 2004), oxaliplatin/irinotekan (Pectasides, Pectasides, Farmakis, Aravantinos, Nikolaou, Koumpou, Gaglia, Kostopoulou, Mylonakis, Economopoulos, et al., 2004) og gemcitabin/cisplatin/paklitaksel (Nicolai et al., 2009).

EMA-CO kan være et alternativ hos pasienter med tilbakevendende sykdom som uttrykker ß-hCG, med noen pasienter som oppnår CR etter tilbakefall etter HDCT (Raggi et al., 2017).

Siste faglige endring: 15. april 2021