Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.9. Palliativ behandling

Det dør rundt ti pasienter av testikkelkreft i Norge og Sverige hvert år. Før en pasient klassifi­seres som palliativ, bør pasienten diskuteres i SWENOTECA-nettverket. Responsen på palliativ behandling er ofte kort, og dermed er det ønske om symptomlindring (C. Oing et al., 2018). Strålebehandling vil nesten alltid gi god palliasjon av lokale symptomer.

Den kliniske enkeltarm fase II-studien «Cabazitaxel as salvage treatment for cisplatin-resistant germ cell cancer» undersøker effekten av cabazitaxel (EudraCT-nummer: 2012-004418-32). Et annet alternativ er oral etoposid 50 mg/mdaglig, inntil progresjon eller uakseptabel toksisitet (Miller & Einhorn, 1990).

Palbociklib (eller andre CK4/6-hemmere) er sannsynligvis effektivt ved inoperabelt, voksende teratom, med median PFS ved 23 uker for pasienter med inoperabelt teratom i en liten fase II-studie (Vaughn et al., 2015). Så langt er erfaringen innen SWENOTECA med palbociclib i denne situasjonen svært begrenset, og kandidater bør diskuteres i SWENOTECA-nettverket.

For tiden har immunterapi ingen plass i behandlingen av refraktær sykdom (N. Adra et al., 2018). 

Tyrosinkinasehemmere kan også være et alternativ, og noen pasienter opplever god respons (Necchi et al., 2017). 

Siste faglige endring: 15. april 2021