Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.7. «Salvage»-behandling ved metastatisk sykdom

SWENOTECA bruker IPFSC-skåren, behandling med «salvage»-kjemoterapi bestemmes av prognosegruppen og gjennomgått behandling. Pasienter med gunstig prognoseskår vil mest sannsynlig bli kurert av et taxanbasert regime med konvensjonell dosering (TIP). I utvalgte tilfeller med nodulært seminomatøst tilbakefall med lite volum, kan imidlertid strålebehandling være et alternativ.

Pasienter med intermediær prognoseskår eller verre har en 2-års PFS på 40 %, og dermed anbefales høydose kjemoterapi som primær «salvage»-kjemoterapi.

Hvis det er indikasjoner på metastatisk sykdom ved bildediagnostikk uten forhøyet AFP, β-hCG eller PLAP i serum, bør det utføres biopsi/kirurgi for å oppnå histologisk verifisering. Hvis en mistenkt lesjon er relativt stabil og PET-negativ, kan lesjonen observeres nøye.

Det finnes mer informasjon i følgende underkapitler:

Siste faglige endring: 15. april 2021