Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Behandling av nyrecellekarsinom med metastaser

I årsrapporten fra kreftregisteret 2021 hadde 12 % av pasientene primærmetastatisk sykdom (Larsen, 2022). Gjennomgang av data fra det svenske nyrekreftregisteret viser at omtrent 20 % vil oppleve tilbakefall eller metas­taser de første fem årene (Regionalt cancercentrum, 2022a). Disse tallene er sannsynligvis overførbare til norske forhold. Prognosen er bedre ved solitære enn multiple metastaser, og bedre ved metakrone enn synkrone metastaser.

Alle pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom bør diskuteres i MDT-møter. Sykdoms­utbredelsen må kartlegges grundig og pasientene må vurderes med tanke på prognose og funk­sjons­nivå. Konklusjon fra MDT bør oppsummeres i en behandlingsanbefaling.

Figur 9.1: Oppsummering av anbefalinger
Figur 9.1: Oppsummering av anbefalinger

 

9.1. Kirurgi og strålebehandling

9.2. Medikamentell behandling og prognostiske risikofaktorer

9.3. Aktiv overvåking

9.4. Medikamenter

9.5. Behandlingsvalg første linje

9.6. Behandlingsvalg senere linjer

9.7. Ikke-klarcellet histologi

9.8. Persontilpasset behandling

9.9. Bivirkninger av medikamentell behandling

9.10. Benresopsjonshemmere ved skjelettmetastaser

9.11. Metastatisk nyrecellekarsinom hos eldre

Siste faglige endring: 24. april 2023