Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.11. Metastatisk nyrecellekarsinom hos eldre

Behandling av nyrecellekarsinom hos eldre bør baseres på individuell helsetilstand og ikke på krono­logisk alder.

Alle pasienter med funksjonsnivå minst ECOG 2 bør vurderes for tumorrettet behandling uavhengig av kronologisk alder. Få pasienter over 65 år inkluderes i kliniske studier, men alder synes ikke å ha betydning for effekt av behandling. Det er mangelfulle data for toksisitet av medikamentell behandling hos eldre (Osterman et al., 2020; Quivy et al., 2013).

I henhold til «The International Society of Geriatric Oncology» anbefaler vi geriatrisk vurdering av alle over 70 år. Validerte screeningverktøy (som for eksempel G8 (siog.org)) bør brukes for å identifi­sere skrøpelige pasienter som trenger mer omfattende geriatrisk utredning (Kanesvaran et al., 2018).

Siste faglige endring: 24. april 2023