Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.9. Bivirkninger av medikamentell behandling

Alle pasienter som får medikamentell behandling for metastatisk nyrecellekarsinom må følges med tanke på bivirkninger.

Pasientene bør informeres muntlig og skriftlig før oppstart behandling. Pasientinformasjon om bivirkninger finnes ma. hos på www.kreftforeningen.no. Det anbefales å gradere bivirkninger som oppstår i henhold til Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) | Protocol Development | CTEP (cancer.gov).

Bivirkninger av immunterapi

Pasienter som behandles med immunterapi må følges tett med tanke på bivirkninger. Bivirk­ningene kan potensielt ramme alle organsystemer, men hud, gastrointesinaltraktus, lever og endokrin toksisitet er vanligst. Generelt er bivirkningene håndterbare, men kan i enkelte til­feller være fatale. Alle pasienter som skal ha behandling med immunterapi må få nøye muntlig og skriftlig pasientinformasjon. Pasienter med CTCAE grad 3 eller 4 bivirkning bør innlegges på sykehusavdeling med kompetanse på bivirkningshåndtering av immunterapi.

Det finnes flere gode retningslinjer for håndtering av bivirkninger fra immunterapi.

https://ehandboken.ous-hf.no/document/135421

https://www.esmo.org/guidelines/supportive-and-palliative-care/toxicities-from-immunotherapy

Bivirkninger av tyrosinkinasehemmere

Vanlige bivirkninger er utslett, fatigue, diare, mukositt og hånd-fotsyndrom. Pasientene må overvåkes jevnlig med tanke på utvikling av hypertensjon, levertoksisitet og hypotyreose.

For å håndtere bivirkninger kan det være nødvendig med dosejustering eller avbrudd i behand­lingen. Behandlingen kan vanligvis gjenopptas når bivirkningene går tilbake, men permanent dosereduksjon kan være nødvendig.

Tyrosinkinasehemmere kan gi redusert sårtilheling og ved større kirurgiske inngrep anbefales opphold i behandlingen.

Bivirkninger av mTOR hemmere

Vanlige bivirkninger ved behandling med mTOR hemmere er diare, hudutslett, fatigue, infek­sjon og pneumonitt. Pasientene bør overvåkes med tanke på hematologiske bivirkninger, hyperglykemi og hyperkolesterolemi.

Siste faglige endring: 24. april 2023