Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.8. Persontilpasset behandling

Omtrent 5–10 % av pasienter med nyrecellekarsinom har arvelig nyrekreft forårsaket av en eller flere genetiske forandringer i kimbaneceller; se kapittel Arvelig nyrekreft for detaljer.

En oversikt over somatiske genforandringer hos pasienter med sporadisk nyrecelle­karsi­nom er vist i tabell 9.3 (Bui et al., 2022; Riazalhosseini et al., 2016; Testa et al., 2020).

De fleste genetiske forandringer er i VHL-HIF signalveien og deretter forandringer i PI3K-AKT-mTOR, samt gener som har en rolle i regulering av epigenetiske prosesser og kromatin remode­­lering. Overaktiverte signalveier gir grunnlag for bruk av TKI og mTOR hemmere, og det er utviklet cMET hemmer for behandling av cMET muterte papillære svulster. HiF2alpha inhibi­to­rer og PARP-hemmere basert på de hyppigste genetiske forandringene er under utvikling.

For pasienter med klarcellet histologi er det få tilgjengelige målrettede behandlingsmuligheter utenom allerede godkjente medikamenter, og omfattende genomisk sekvensering anbefales derfor ikke per i dag. Hos pasienter med ikke-klarcellet histologi kan genomisk sekvensering avdekke arvelige krefttilstander som er hyppigere i denne pasientgruppen. Det kan også gi nyttig informasjon for behandlingsvalg og øker sannsynligheten for inklusjon i kliniske studier. Det anbefales derfor at disse pasientene henvises til genomisk sekvensering.

Tabell 9.3: Somatiske genforandringer hos pasienter med sporadisk nyrecellekarsinom
Histologisk subtypeSomatiske mutasjoner, prevalens hvis rapportert (95 % CI)Kopitallsvariasjon og translokasjonerTerapeutisk implikasjon

Klarcellet nyrecellekarsinom

VHL 64 % (58–69)
PBMR1 36 % (33–38)
SETD2 20 % (16–23)
BAP1 13 % (11–15)
KDM5C 10 % (8–13)
MTOR 9 % (6–12)
TP53 7 % (5–9)
PTEN 7 % (4–9)
PIK3CA 3 % (2–5)
TSC 1/2 8 % (5–13)
TET2, ARID1A, ATM, TCEB1, TERT promotor, BRCA 2, NF1, ROS1 osv.

Tap 3p, 14q, 9p, 6q, 8p og 15q

Gain 5q
VGFR hemmere (TKI)
 < mTOR hemmere (everolimus, temsirolimus)
7Papillært nyrecellekarsinom type IMET, NRF2, CUK3Gain 3, 7, 16 og 17cMET hemmere (kabozantinib, savolitinib)
Papillært nyrecellekarsinom type IICDKN2A, CDKN2B, TERT, NF2, FH, MET, SETD2Tap 3p, 14q og 22q
Gain 7, 16, 17, 5q
TFE3 translokasjon
cMET hemmere (kabozantinib, savolitinib)
Kromofobt nyrecellekarsinomTP53,PTENTap av 1,2,6,10,13,17,21NA

Siste faglige endring: 24. april 2023