Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Diagnostikk og utredning

Mange pasienter er asymptomatiske og ikke sjelden vil meningeomdiagnosen være på bakgrunn av et tilfeldig funn på MR. Lege som har revirert MR  bør gi pasienten innledende informasjon om at man mistenker et meningeom og at det er en godartet svulst. Asymptomatiske pasienter kan følges opp med MR-kontroller i henhold til de nasjonale anbefalingene. Dersom pasienten antas å ha symptomer fra sitt antatte meningeom må dette presiseres i henvisning til spesialisthelsetjenesten. Oppfølging av pasienter med (tidligere) meningeom vil skje i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege. Fastlege bør ha et særskilt fokus på å avdekke symptomer hos pasienter med kjent meningeom og/eller som tidligere er behandlet for meningeom.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe av fastleger, utarbeidet et dokument som beskriver fastlegenes rolle ved kreft.

Det vises også til nasjonal veileder for pårørende.

5.1. Symptomer og funn

5.2. Utredning

5.3. Kliniske undersøkelser

5.4. Bildediagnostiske undersøkelser

5.5. Laboratorieprøver

5.6. Utredningsforløp

5.7. Stadieinndeling

Siste faglige endring: 17. august 2023