Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Utredning

Selv om differensialdiagnoser til meningeom omfatter et bredt spekter av neoplastiske og ikke-neoplastiske tilstander (Radiologiske differensialdiagnoser), er disse andre diagnosene sjeldne og oftest erkjent først etter at histo­pato­logisk vevsdiagnostikk er utført på grunn av deres kliniske og radiografiske likhet med meningeomer. Nytten av en omfattende preoperativ utredning er derfor usikker og supplerende undersøkelser vil i all hovedsak være radiologiske.

Sykehistorie

Pasienter med mistenkt meningeom bør utspørres med tanke på en vurdering av risikofaktorer), spesielt om de har gjennomgått terapeutisk stråling. Stråleinduserte menin­geomer har en høyere sannsynlighet for å være høygradige og multiple. Anamnesen bør også fokusere på forhold som kan forårsake durale, meningeomlignende lesjoner, inkludert hemato­logisk og ikke-hematologisk malignitet, sarkoidose og tuberkulose. Genetiske tilstander som disponerer for meningeom, for eksempel nevrofibromatose type 2 (NF2) og schwannomatose, er ofte kjent for familiemedlemmer. Mangel på slektshistorie utelukker allikevel ikke disse syndromene siden de novo mutasjoner kan oppstå.

Siste faglige endring: 17. august 2023