Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling er ikke aktuelt for meningeomer. De aller fleste meningeomer er benigne og gir ikke metastaser. Veldig få meningeomer er cellulært maligne, men disse kan gi fjernmetas­taser både i og utenfor sentralnervesystemet.

Anbefalinger:

  • De fleste meningeomer diagnostiseres som tilfeldig bifunn og gir lite eller ingen symptomer
  • Radiologisk diagnostikk av meningeomer skal alltid utføres med MR tumorprotokoll. Minimumskrav av serier er T1 før og etter kontrast, T2 og FLAIR
  • Gradering av meningeomer gjøres ikke ut fra radiologi, men skjer på bakgrunn av histopatologiske og molekylærbiologiske karakteristika
  • Pasienter med radiologisk sannsynlig meningeom bør henvises elektivt til nevrokirurg for vurdering hvis man mistenker symptomatisk meningeom, eller hvis størrelsen av svulsten overstiger 2 cm i bakre skallegrop og 3 cm supratentorielt. Likeså bør konservativt behandlede meningeomer som vokser henvises

Sist faglig oppdatert: 17. august 2023