Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utredningsforløp

Enten det foreligger klinisk mistanke om meningeom, basert på anamnese eller klinisk undersøkelse, eller det foreligger radiologisk mistanke, basert på CT, bør det utføres MR-undersøkelse før henvisning. Dersom det klinisk og/eller radiologisk er usikkerhet rundt diagnosen og man har høygradig gliom som en aktuell differensialdiagnose, skal pasienten henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft». Er dette avklart og man føler seg trygg på at pasienten har en benign og saktevoksende svulst bør pasienten henvises elektivt til nevrokirurg for vurdering hvis man mistenker symptomatisk meningeom, eller hvis størrelsen av svulsten overstiger 2 cm i bakre skallegrop og 3 cm supratentorielt. Dersom man føler seg trygg på at pasienten kan observeres uten behandling og følges med MR-kontroller, kan lokal nevrologisk avdeling ta seg av oppfølgingen.

Siste faglige endring: 17. august 2023