Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Kliniske undersøkelser

De fleste pasienter med meningeom har normale funn ved klinisk undersøkelse. Imidlertid kan ofte skallebasismeningeomer gi spesifikke utfall av hjernenerver og pasientene bør undersøkes klinisk med tanke på dette.

Øyelegevurdering

Pasienter med symptomer fra synsapparatet eller hvor tumor sitter i nærheten av synsapparat bør henvises for øyelegevurdering. Øyelegeundersøkelser kan i mange tilfeller påvise svikt i synsfunksjon som pasienten ikke erkjenner selv. For pasienter som ikke skal behandles, men monitoreres for utvikling av symptomer, er øyelegevurdering essensielt for å detektere små endringer i synsfunksjon.

ØNH-vurdering

For pasienter som har symptomer i form av heshet, svelgproblemer, hørselsaffeksjon, svimmelhet eller facialisparese skal man ha lav terskel for henvisning til ØNH-vurdering og audiometri.

Sist faglig oppdatert: 17. august 2023