Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.7. Fastlegens arbeid med palliasjon og omsorg ved livets slutt for pasienter med malignt melanom

I denne fasen mottar mange pasienter behandling på sykehus, dels for symptomlindring, dels for livsforlengelse. Parallelt følges pasientene av fastlege og øvrig kommunehelsetjeneste. For fastlegen er det i denne fasen viktig å kjenne til alarmsymptomer knyttet til alvorlige komplika­sjoner ved malignt melanom, som hovedsaklig skyldes komplikasjoner pga. metastasenes lokalisering eller bivirkninger av medikamentell behandling.

Palliasjon og omsorg ved livets slutt for kreftpasienter må for øvrig tilpasses den enkeltes kliniske situasjon og behov.

Det vises til Helsedirektoratets nettsider med mer informasjon om fastlegenes rolle ved kreft, herunder «Fastlegens rolle i palliasjon og omsorg ved livets slutt». https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft#palliasjon-

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020