Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Patologi

Svulster i sentralnervesystemet (CNS; hjerne, hjernehinner og ryggmarg) diagnostiseres og klassifiseres etter «WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System» (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2021). Den gjeldende klassifikasjonen fra 2021 er den femte utgaven og benevnes CNS-WHO 2021 i det følgende. Selv om metastaser fra neoplastisk sykdom i andre organer ikke er å vurdere som primære intrakranielle svulster, så har WHO likevel inkludert disse som en egen gruppe i klassifikasjonen. Hypofyseadenomer klassifiseres  etter «WHO Classification of Tumours: Tumours of Endocrine Organs», og gjeldende klassifikasjon er fra 2022 (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2022).

I patologidelen av dette handlingsprogrammet vil kun et utvalg av svulsttypene hos voksne bli omtalt nærmere; de vanligste typene diffuse lavgradige og høygradige gliomer, hypofyseadenomer, meningeomer, metastaser og ependymomer. Det vises også til de entitetsspesifikke handlingsprogrammene (Diffuse gliomer, Hypofyseadenomer og Meningeomer) for mer informasjon.

11.1. WHO-klassifikasjonens 13 hovedgrupper og endringer i gradering og nomenklatur

11.2. Gliomer, glionevronale svulster og nevronale svulster

11.3. Meningeomer

11.4. Hypofyseadenomer

11.5. Molekylærpatologi og anbefalt molekylærpatologisk diagnostikk

11.6. Histopatologisk diagnostikk

Siste faglige endring: 17. august 2023