Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. WHO-klassifikasjonens 17 hovedgrupper

CNS-WHO 2016 (1) presenterer nye diagnoser. I tillegg til tidligere etablerte og definerte histopatologiske karakteristika, inkorporeres nå veletablerte molekylærbiologiske parametre i klassifikasjonen av flere svulstgrupper. Dette stiller nye krav til diagnostikken som utføres.

Etter WHO-klassifikasjonen inndeles svulster i CNS i følgende hovedgrupper:

 1. Diffuse astrocytære og oligodendrogliale svulster
 2. Andre astrocytære svulster (for eksempel pilocytisk astrocytom)
 3. Ependymale svulster
 4. Andre gliomer
 5. Plexus choroideus svulster
 6. Nevronale og blandede nevronale-gliale svulster (for eksempel gangliogliom)
 7. Svulster i corpus pineale
 8. Embryonale svulster (blant annet medulloblastom, CNS embryonal tumor og atypisk teratoid/rhabdoid tumor)
 9. Svulster i intrakraniale og paraspinale nerver
 10. Meningeomer
 11. Mesenkymale svulster (for eksempel solitær fibrøs tumor/hemangiopericytom)
 12. Melanocytære svulster
 13. Primære CNS-lymfomer
 14. Histiocytære svulster (for eksempel Langerhans celle histiocytose)
 15. Germinalcellesvulster
 16. Svulster i hypofyseregionen (infra- og suprasellært)
 17. Metastaser

I patologidelen av dette handlingsprogrammet vil kun de hyppigste svulsttypene hos voksne bli omtalt nærmere; de vanligste typene av lavgradige og høygradige diffuse gliomer, hypofyseadenomer, meningeomer, metastaser og ependymomer. Det vises også til de entitetsspesifikke handlingsprogrammene for mer informasjon.

Etter CNS-WHO 2016 (1) deles svulstene i fire grader basert på histopatologiske karakteristika. WHO grad I svulster er lavgradige og kan ofte kureres ved kirurgi alene. Svulster klassifisert som WHO grad II vokser vanligvis infiltrerende, residiverer ofte, og for noen entiteter kan man se transformasjon til høyere grad. Betegnelsen WHO grad III brukes vanligvis på svulster med histologiske tegn på malignitet. WHO grad IV beskriver de mest høygradige svulstene der prognosen avhenger av tumorkategori og tilgjengelig behandling.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020