Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.4. Hypofyseadenomer

Hypofyseadenomer klassifiseres histopatologisk etter «WHO Classification of Tumours: Tumours of Endocrine Organs», og den gjeldende klassifikasjonen er fra 2022 (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2022). Hypofyseadenomer klassifiseres nå som nevroendokrin tumor (PitNET), der undergrupper nærmere defineres ut fra differensiering mot somatotrope, kortikotrope og gonadotrope tumores. Som overgang fra forrige klassifikasjon der begrepet hypofyseadenom ble brukt, angis nå PitNET/adenom for å indikere at begge begreper kan brukes, men PitNET foretrekkes.

I forrige CNS WHO-klassifikasjon ble skillet mellom typisk og atypisk hypofyseadenom fjernet. Det er like fullt viktig å identifisere svulstkarakteristika som kan predikere et aggressivt klinisk forløp. Immunfarginger kan brukes for å finne ut om svulstcellene produserer noen av hypofyse forlappshormonene eller ikke. Immunfarging for CAM5.2 kan brukes sammen med immunfarging for hormoner for å skille ut visse undertyper av hypofyseadenomer med tendens til aggressivt forløp, slik som «sparsomt granulært somatotropt adenom». Se eget handlingsprogram for hypofyseadenomer for mer detaljert informasjon.

 

Sist faglig oppdatert: 17. august 2023