Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Meningeomer

Meningeomene utgjør den klart største gruppen av svulster i hjernehinnene. Disse antas å utgå fra meningoteliale (araknoidale) celler og er vanligvis tilheftet den indre overflaten av dura. Meningeomene deles i en rekke undertyper basert på det mikroskopiske bildet. De hyppigst forekommende subgruppene er meningotelialt meningeom, fibrøst meningeom og blandet meningeom, som alle klassifiseres som meningeom CNS WHO grad 1.

Meningeomer som erfaringsmessig har økt tendens til residiv og/eller mer aggressivtvekstmønster klassifiseres som atypiske meningeomer CNS WHO grad 2 etter definerte histologiske kriterier. Noen histologiske undertyper av meningeomer, slik som chordoid meningeom og klarcellet meningeom, skal per definisjon klassifiseres CNS WHO grad 2.

De mest aggressive meningeomene klassifiseres som CNS WHO grad 3 og er de anaplastiske meningeomene. Dette er høygradige meningeomer med malign morfologi (anaplasi), og som kan likne karsinom, sarkom eller melanom. De har betydelig økt mitotisk aktivitet, tydelig anaplasi, TERT-mutasjon og/eller homozygot delesjon av CDKN2A/B. For ytterligere detaljer henvises til eget handlingsprogram for meningeomer.

Siste faglige endring: 17. august 2023