Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Meningeomer

Meningeomene utgjør den klart største gruppen av svulster i hjernehinnene. Disse antas å utgå fra meningoteliale (araknoidale) celler og er vanligvis tilheftet den indre overflaten av dura. Meningeomene deles i en rekke undertyper basert på det mikroskopiske bildet. De hyppigst forekommende subgruppene er meningotelialt meningeom, fibrøst meningeom og blandet meningeom som alle klassifiseres som meningeomer WHO grad I.

Meningeomer som erfaringsmessig har økt tendens til residiv/ aggressiv oppførsel klassifiseres som atypiske meningeomer, WHO grad II, etter definerte histologiske kriterier. Noen histologiske undertyper av meningeomer slik som chordoid meningeom og klarcellet meningeom skal per definisjon klassifiseres WHO grad II.

De mest aggressive meningeomene klassifiseres som WHO grad III. Den største gruppen WHO grad III meningeomer er de anaplastiske meningeomene. Til WHO grad III meningeomer hører også to sjeldne histologiske subgrupper, papillært meningeom og rhabdoid meningeom.

For ytterligere detaljer henvises til eget handlingsprogram for meningeomer.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020