Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Diagnostikk og utredning

Fastlegene er sentrale for pasienter med hjernesvulst. De har en viktig rolle i primær­diagnostikk, både med å avkrefte mistanke om hjernesvulst og utrede og eventuelt påvise hjernesvulst. Kriterier for henvisning til «Pakkeforløp for hjernekreft» bør brukes.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe av fastleger, utarbeidet et dokument som beskriver fastlegenes rolle ved kreft. Alder, symptomatologi, progresjon av symptomer, i hvilket tidsaspekt eventuelle tegn på forhøyet intrakranielt trykk oppstår, og eventuelt kjent kreftsykdom er sentrale momenter i fastlegens vurdering av om hjernesvulst må mistenkes.

5.1. Symptomer

5.2. Utredning

5.3. Kliniske undersøkelser

5.4. Bildediagnostiske undersøkelser av svulster i sentralnervesystemet

5.5. Laboratorieprøver

5.6. Utredningsforløp

5.7. Stadieinndeling

Siste faglige endring: 17. august 2023