Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling i tradisjonell forstand er ikke relevant for de fleste grupper hjernesvulster. Dette skyldes at den klare majoritet av hjernesvulster ikke gir fjernspredning til andre organer (1). Det presiseres at stadieinndeling må skilles fra gradering av svulsten, det siste er meget aktuelt også for hjernesvulster (1).

Anbefalinger:

 • Alle pasienter hvor det er mistanke om hjernesvulst skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft»
 • Alle pasienter med progredierende sentralnervøse nevrologiske utfall eller nyoppstått vedvarende hodepine/endret karakter av kjent hodepine uten kjent årsak, bør utredes med MR cerebrum med henblikk på tilgrunnliggende hjernesvulst
 • Voksne pasienter med nyoppståtte epileptiske anfall bør utredes med MR cerebrum og EEG med henblikk på tilgrunnliggende hjernesvulst. Utredning bør også vurderes hos barn
 • Ved fokal patologi på EEG eller fokal anfallsstart bør MR-kontroll i løpet av få måneder vurderes hvis første undersøkelse er normal
 • Følgende pasientgrupper bør tas opp i MDT:
  • Utvalgte pasienter som planlegges operert (diskutere behandlingsstrategi / behov for kompletterende utredning)
  • De fleste pasienter som nylig er biopsert eller operert for primær hjernesvulst (for gjennomgang av histologi og for å diskutere videre behandling og oppfølging)
  • Pasienter med påvist eller mistenkt residiv hvor en ønsker tverrfaglig vurdering med tanke på aktuelle behandlingsalternativer
  • Andre komplekse pasienter hvor flere spesialiteter er involvert i vurdering, behandling og oppfølging
    
 • Anbefalt basis MR-protokoll/tumorprotokoll ved utredning av hjernesvulst:

Sekvens

Bildeplan

T1 før kontrast

Transversal

TSE/FSE T2

Transversal

FLAIR

Koronal og transversal, eller 3D

Diffusjon

Transversal

T1 etter intravenøs kontrast

3D eller transversal + koronal

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020