Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling i tradisjonell forstand er ikke relevant for de fleste grupper hjernesvulster. Dette skyldes at den klare majoritet av hjernesvulster ikke gir fjernspredning til andre organer (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2021). Det presiseres at stadieinndeling må skilles fra gradering av svulsten, det siste er meget sentralt også for hjernesvulster (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2021).

Anbefalinger:

 • Alle pasienter hvor det er mistanke om høygradig hjernesvulst skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft»
 • Alle pasienter med progredierende sentralnervøse nevrologiske utfall eller nyoppstått vedvarende hodepine/endret karakter av kjent hodepine uten kjent årsak og hvor det foreligger røde flagg for sekundær hodepine, bør utredes med MR cerebrum med henblikk på tilgrunnliggende hjernesvulst
 • Pasienter med nyoppståtte epileptiske anfall bør utredes med MR cerebrum og EEG med henblikk på tilgrunnliggende hjernesvulst
 • Ved fokal patologi på EEG eller fokal anfallsstart bør MR-kontroll i løpet av få måneder vurderes hvis første undersøkelse er normal
 • Anbefalt basis MR-protokoll/tumorprotokoll ved utredning av hjernesvulst:

Sekvens

Bildeplan

T1 før kontrast

3D

TSE/FSE T2

Transversal

FLAIR

3D

Diffusjon

Transversal

T1 etter intravenøs kontrast

3D

 • Følgende pasientgrupper bør tas opp i MDT-møte:
  • Utvalgte pasienter som planlegges operert (diskutere behandlingsstrategi/behov for kompletterende utredning)
  • Utvalgte pasienter som nylig er biopsert eller operert for primær hjernesvulst (for gjennomgang av histologi og for å diskutere videre behandling og oppfølging)
  • Pasienter med påvist eller mistenkt residiv hvor en ønsker tverrfaglig vurdering med tanke på aktuelle behandlingsalternativer
  • Andre komplekse pasienter hvor flere spesialiteter er involvert i vurdering, behandling og oppfølging

Siste faglige endring: 17. august 2023