Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Kliniske undersøkelser

Pasienter hvor man mistenker hjernesvulst skal gjennomgå vanlig somatisk undersøkelse med spesielt fokus på nevrologisk undersøkelse. Man etterspør endringer i adferd, personlighet eller innsik, ser etter fokalnevrologiske utfall - inkludert kognitive problemer som afasi, apraksi eller neglekt - og tegn på økt intrakranielt trykk. Hos barn er måling av hodeomkrets også viktig.

Siste faglige endring: 17. august 2023