Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft (OC)

C56

Ondartet svulst i eggstokk (Ca ovarii)

Definisjon: Malign tumor som utgår fra overflateepitelet i ovariet.

C57.0

Egglederkreft (Ca tubae)

Definisjon: Malign tumor som utgår fra tube (fimbrieenden 80 %) via ikke invasive karsinom (hos 60 %) «Serøst Tubart Intraepitelialt Carsinom» (STIC) til tubecancer. Nyere studier har vist at tubene er origo for en vesentlig andel av høygradig serøs eggstokkreft (Erickson et al., 2013; Kuhn et al., 2012; Sieh et al., 2013).
Symptomer opptrer hyppigere og raskere pga peritoneal spredning. Man kan få mistanke om egglederkreft når det ikke foreligger stor ovarialtumor.

C48.2

Bukhinnekreft (Ca peritonei)

Definisjon: Primært peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et epitelialt serøst karsinom i tube eller ovarium. Følgende kriterier må oppfylles:

  • Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate.
  • Det må ikke kunne påvises eggstokktumor. Det må kun være tumorceller på overflaten uten stromal invasjon, eller maksimalt kortikal tumorvekst på 5 x 5 mm.

Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående kjemoterapi, ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter som har fått kjemoterapi.

3.1. Histopatologi

3.2. Forekomst

3.3. Risikofaktorer

3.4. Screening

3.5. Prognose

3.6. Symptomer

3.7. Diagnostikk

3.8. Utredning

3.9. Stadieinndeling

3.10. Behandling

3.11. Medikamentell behandling

3.12. Recidivbehandling

3.13. Oppfølging og kontroller

3.14. Genetikk

Siste faglige endring: 21. desember 2022