Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.13. Oppfølging og kontroller

Første konsultasjon etter avsluttet behandling skal inneholde en sammenfatning av forløp og behandling. Samtale med både lege og sykepleier. Samtalen bør være strukturert. Følgende punkter bør berøres:

  • Oppsummering av sykdom, behandling, forventede seneffekter og prognose.
  • Symptomer på recidiv og hvor pasienten skal henvende seg.
  • Fremtidige seksuelle problemer/redusert libido bør diskuteres: Indikasjon for henvisning til sexolog.
  • Behov for kontakt med kreftsykepleier i kommunen.
    1.  

Formål med oppfølgning

Kirurgi bør vurderes og er aktuelt ved kjemo sensitiv og lokalisert sykdom (Bristow et al., 2009; Harter et al., 2006; Oksefjell et al., 2009).

Behandling etter flere linjer kjemoterapi bør vurderes i forhold til gevinst på overlevelse, symptomlindring og livskvalitet. I en stor undersøkelse fant man ingen forskjell i overlevelse på pasienter kontrollert med CA 125 og pasienter som kun ble kontrollert klinisk (Rustin et al., 2010) (A).

Ved bruk av CA125 i oppfølgningen anbefales bruk av GCIG kriteriene for progresjon (Rustin et al., 2004) (B), dvs økning til minst 70 IE/ml hos pasienter som hadde normal verdi etter avsluttet behandling evnt. skal verdien fordobles for å være signifikant. Forhøyede verdier skal alltid kontrolleres med en ny prøve.

Oppfølgningen kan ha betydning for tiltak vedrørende psykiske og somatiske senfølger etter kirurgi og kjemoterapi; for eksempel fatigue, angst og depresjon (Liavaag et al., 2007) (C).

CT, MR eller andre undersøkelser tas på individuell indikasjon, ved symptom og ved mistanke om residiv.

Kontrollintervall er kun veiledende.

Planlegging av kontroller vurderes i forhold til alder, komorbiditet og gevinst av å påvise recidiv tidlig:

3–4 mnd intervaller, første 24 måneder
6 mnd intervaller 25–60 måneder
Kontroll etter > 5 år individualiseres avhenger av cancer type, alder eller i samarbeid pasient.
Det er liten evidens for verdien av dagens oppfølgingsrutiner.

    1.  

Hormonsubstitusjon

Obs unngå østrogentilskudd ved hormonreseptor positiv lavgradige karsinom >stadium I.

Østrogenerstatning anbefales ved premenopausal alder; plaster anbefales for jevn serumdose og for å unngå «first passed effect» i lever (Estradot plaster 50–100 mikorgram/24 time).

Blåresept: Eggstokksvikt etter behandling E89.4. (før 52 år). Ved intakt uterus legg til progesteron.

Siste faglige endring: 28. juni 2021