Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.8. Utredning

 • Funksjonstilstand (ECOG).
 • GU med ultralyd/beskrivelse.
 • CA 125, HE4 og CEA. Beregning av RMI.
 • Ved mistanke om germinalcelle tumor: inkl AFP og beta-HCG.
 • Ved mistanke om granulosacelletumor: inkl Inhibin B og Anti-Müllerian hormon.
 • Ved mistanke om tarmaffeksjon og/eller forhøyet CEA> 5 ng/ml, CA125/CEA >25 (Buamah et al., 1990; Sørensen et al., 2011; Yedema et al., 1992): vurder kolonoskopi eller CT kolon og gastroskopi.
 • Beregning av RMI (Risk of Malignancy Index). Score > 200 gir høy sensitivitet for ovarialcancer (Tingulstad et al., 1999).
 • CT TAB, rekonstruert til tynne snitt (max 3 mm) i tre plan. Viktig for best bildekvalitet; derfor bør det ikke anvendes lav stråledose, selv på unge pasienter. Etter europeiske retningslinjer (ESUR) kan det gjøres multiparametrisk MR for å avklare usikre lesjoner i ovariene, det vil si lesjoner som er «indeterminate» etter vanlig utredning med tumor­markører og TVU. Påvisning av incidentalom i binyrer utredes med hormonprøver.
 • Biopsi ved St III-IV er ønskelig, og obligatorisk før neoadjuvant kjemoterapi. Histologi/ immunundersøkelse: minimum P53, WT1, PAX8. Ascites til stede: send rikelig med væske nok til «celleblokk»/immunundersøkelse, kan erstatte biopsi.
 • Hvis biopsi/histologi viser mucinøst karsinom, men immunundersøkelse er inkonklusiv, diskuter preoperativt med patolog og evnt gastrokirurg.
 • Hvis pleuravæske, ta cytologisk undersøkelse for stadium 4-dokumentasjon.
 • Genetisk testing for BRCA1 og BRCA2 mutasjon i germline tilbys alle. Det skal gis informa­sjon om risiko for annen kreft, for nytte av ny targeted terapi (PARP inhibitor) og kreftrisiko for øvrige familie hvis positiv test.

  Pasient med påvist mutasjon:
  • har høy risiko for brystkreft, får tilbud om follow-up av bryst.
  • Friske familiemedlemmer til mutasjonsbærere tilbys genetisk veiledning og gentest/​evnt. informasjon om profylaktiske risikoreduserende tiltak (p-pille, risikoreduserende salpingectomi, oophorectomi og HRT) (Domchek et al., 2010; Erickson et al., 2013; Gaba et al., 2019), årlig MR/mammografi og tilbud om profylaktisk mastectomi. Gynekologisk kontroll avsluttes når tuber og ovarier er fjernet.
  • Skal tilbys behandling med PARP inhibitor vedlikeholdsbehandling i 1. linje eller ved recidiv av carboplatin sensitiv sykdom.
 • Genetisk testing for BRCA1–2 mutasjon i tumor (somatisk BRCA1–2 test) skal tilbys til pasienter som ikke er mutasjonsbærere. Tilbys ved Radiumhospitalet.

Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner

 • Ved lav albumin, vurder preoperativ ernæringstilskudd, henvisning til ernæringsfysiolog
 • Ved hydronefrose bør urinveier avlastes.
 • Tromboseprofylakse: Hvis store tumores eller avansert sykdom, vurder profylakse
 • Endometriebiopsi ved unormal vaginalblødning.
 • Cytologisk prøve ved uklar årsak til ascites og pleuravæske. Send rikelig med væske nok til «celleblokk»/immunundersøkelse P53, WT1, PAX8.
 • Laparoskopi/ekspl laparatomi (Decloedt et al., 1999) ved ikke konklusive preoperative undersøkelser, eller for å vurdere om man kan maksimalt debulke.
 • Ikke nordiske pasienter; vurder Hepatitt B- og C testing, samt HIV status. Høy forekomst av hepatitt i sør-øst Asia, Russland, Latvia, Baltikum og Afrika (betydning for optimal onkologisk behandling. Konf Infeksjonsmedisinsk avd OUS for vurdering).
  1.  

Differensialdiagnoser

Benign ovarialtumor
Endometriose
Tubo-ovarial abscess (actinomycose)
Tbc (i bekkenet)
Myoma uteri
Ikke-epitelial ovarialtumor
Sarcom utgått fra ovarier eller uterus
Metastaser til ovariene
GI-tumor (rectumcancer, coloncancer)
Divertikulitt
Urologisk tumor (bekkennyre)
Lymfom

  1.  

Spredningsmønster

(Tropé et al., 2010)

Intraperitonealt
Intrapleuralt
Lymfogent til lymfeknuter i bekkenet og langs aorta
Hematogent til lever og/eller lunger

Siste faglige endring: 28. juni 2021