Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.9. Stadieinndeling

Stadium I: Tumor begrenset til eggstokk(ene) eller eggleder(e).

IA:

Tumor begrenset til en eggstokk (kapsel intakt) eller eggleder; ingen tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske.

IB:

Tumor i begge eggstokker (kapsel intakt) eller eggledere; ingen tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske.

IC:

Tumor begrenset til en eller begge eggstokker eller eggledere inkl en av følgende:

1C1:

kirurgisk søl

1C2:

kapselruptur før kirurgi eller tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten

1C3:

maligne celler i ascites eller skyllevæske

 

 

Stadium II: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere med utbredelse begrenset til bekkenet eller primær peritoneal cancer

IIA:

Tumorutbredelse i bekkenet og/eller med innvekst/metastasering til livmor og/eller eggledere og/eller eggstokker

IIB:

Tumorinnvekst/metastasering til andre vev i det lille bekkenet

 

 

Stadium III: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere eller primær peritoneal cancer, med (verifisert) spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller metastaser til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller para-aortalt).

IIIA1:

Bare positive retroperitoneale lymfeknuter (verifisert)

IIIA1.1:

Metastaser opp til 10 mm i diameter til øvre del av buken

IIIA1.2

Metastaser mer enn 10 mm i diameter til øvre del av buken

IIIA2:

Mikroskopisk spredning utenfor bekkenet begrenset til bukhulen med eller uten positive lymfeknuter retroperitonealt

IIIB:

Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter

IIIC:

Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter (inkl tumor til lever- eller miltkapsel uten innvekst i parenkym)

 

 

Stadium IV: Fjernmetastaser ekskl. peritoneale metastaser

IVA:

Pleuravæske med positiv cytologi

IVB:

Metastaser i parenkym og metastaser til ekstra-abdominale organer (inkl. inguinale lymfeknuter og lymfeknuter utenfor bukhulen).

Siste faglige endring: 28. juni 2021