Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.7. Diagnostikk

Forslag henvisningsmal

Pakkeforløp eggstokkreft (ovarialcancer)

Det skal være mistanke om kreft i eggstokk/eggleder/bukhinne, RMI > 200.

Pasientdata

Pasientens navn:

Adresse:

Telefonnr:

Mobil:

Henviserdata

Henvisende sykehus:

Henvisende lege:

Hvem skal kontaktes hvis vi trenger mer informasjon:

Telefonnr:

Juridiske data

Ansennitetsdatum:

Frist helsehjelp og til hva dvs utredning eller utredning/behandling

Datum for sent henvisning:

Pakkeforløp start:

Ventetid slutt:

Anamnese og status

Resymé av sykdommen:

Andre sykdommer / operasjoner: Obs hvis andre sykdommer som kan påvirke mulighet for anestesi, utredes dette lokalt, f.eks. av kardiologisk / indre medisinsk type.

Kopi av aktuelle tilsynsnotater og resultater vedlegges.

Medisinliste:

Kort status presens: performance status (ECOG), høyde og vekt.
 

Undersøkelsesfunn:

 • GU med ultralyd/beskrivelse
 • CA 125, HE4 og CEA. Beregning av RMI
  • Ved mistanke om germinalcelle tumor: inkl AFP og beta-HCG
  • Ved mistanke om granulosacelletumor: inkl Inhibin B og Anti-Müllerian hormon.
 • Ved mistanke om tarmaffeksjon og/eller forhøyet CEA> 5 ng/ml: vurder kolonoskopi og gastroskopi

CT thorax abdomen bekken (diagnostisk kvalitet; max 3 mm snitt i 3 plan, ikke stråle­besparende protokoll, intravenøs og peroral kontrast), ikke eldre enn 4 uker.

 • Beskrivelse med kortfattet relevante funn.
  Påvisning av incidentalom i binyrer utredes med hormonprøver, ev. CT.
 • Bilder sendes elektronisk eller på CD.

Biopsi ved St III–IV er ønskelig, og må foreligge før neoadjuvant kjemoterapi. Histologi vedlegges (inkludert immunundersøkelse: minimum P53, WT1, PAX8). Evnt cytologi ascites- og pleuravæske til «celleblokk».

Ved hydronefrose bør urinveier avlastes.

Tromboseprofylakse: Hvis store tumores eller avansert sykdom, vurder profylaktisk Fragmin.

Siste faglige endring: 28. juni 2021