Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Forekomst

I Norge er ovarialcancer den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner. I 2018 og 2019 fikk henholdsvis 478 og 504 kvinner eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft (Larsen, 2019). Insidensen øker med alder. Livstidsrisiko for sykdommen hos norske kvinner: 1,2 % (Larsen, 2018). Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 68 år. Insidensen varierer i ulike land fra 9–17/100 000 kvinner, høyest i I-land.

Figur 3.1: 5 års overlevelse (2015–2019) er 50,3 %, og mortaliteten (2016–2018) er 17,2 % .
Figur 3.1: 5 års overlevelse (2015–2019) er 50,3 %, og mortaliteten (2016–2018) er 17,2 % .

Etiologi

Ukjent hos 80–85 % (sporadisk form).

Nedarvete mutasjoner som gir øket risiko for kreft hos 10–20 %. Viktigste er mutasjoner i BRCA1 og BRCa2 genet. Se Genetikk.

Siste faglige endring: 28. juni 2021