Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Histopatologi

Anbefalt klassifikasjon i henhold til WHO 2014 (Kurman et al., 2014):

De epiteliale svulstene klassifiseres som serøs, mucinøs, endometrioid, klarcellet, seromucinøs og Brenner tumor der alle kategorier har benigne, borderline og maligne svulster.

Maligne epiteliale svulster

  • Lavgradig og høygradig serøse karsinomer
  • Mucinøst karsinom (ikke etablerte kriterier for gradering)
  • Seromucinøst karsinom
  • Endometrioid karsinom, grad 1–3
  • Klarcellet karsinom (ikke etablerte kriterier for gradering)
  • Malign Brenner tumor
  • Blandete typer
  • Udifferensiert karsinom

Maligne blandete mesenkymale og epiteliale svulster

  • Adenosarkom (her er det bare den mesenkymale komponent som er malign)
  • Karsinosarkom (med eller uten heterologe elementer)

Siste faglige endring: 28. juni 2021