Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Resultater

Forventet endring i leveår og DALYs for individer i fysisk aktivitetskategori delvis fysisk aktiv vs. inaktiv, fysisk aktiv vs. inaktiv, og ekstra fysisk aktiv vs. inaktiv er presentert henholdsvis i tabell 3, tabell 4, og tabell 5. Vi presenterer resultatene i et livsløpsperspektiv med utgangspunkt i når endringen i form av økt gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivå startet. I tabellene betyr «hele livet» at den tenkte representative personen har vært fysisk aktiv (med et aktivitetsnivå tilsvarende den aktuelle aktivitetskategorien) hele livet. Tilsvarende betyr f.eks. «fra 60 år» at den tenkte representative personen øker sitt fysiske aktivitetsnivå når personen er i 60-årene, og er opprettholder dette fysiske aktivitetsnivået livet ut.

3.1. Delvis fysisk aktiv

3.2. Fysisk aktiv

3.3. Ekstra fysisk aktiv

3.4. Samlede gevinster i et livsløpsperspektiv

3.5. Følsomhetsanalyser

Siste faglige endring: 04. april 2024