Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Fysisk aktiv

Tabell 4 viser at individer som gjennom hele livet er fysisk aktive kan sammenlignet med individer som er fysisk inaktive vinne 5,56 (95 % UI, 5,16–5,96) leveår og 10,84 (95 % UI, 10,05–11,64) DALYs. DALY-estimatet inkluderer både de anslåtte vunne leveårene og et anslått redusert helsetap på grunn av mindre sykdomsrisiko i alle leveår. Tabell 4 viser også at den største gevinsten av fysisk aktivitet forekommer i årene av livsløpet der individene er voksne og eldre. Individer i alder over 30 år kan f.eks. vinne 5,50 (95 % UI, 5,10–5,89) leveår og 10,69 (95 % UI, 9.91–11,47) DALYs ved å endre adferd fra fysisk inaktiv til å bli fysisk aktiv. Individer i alder 60 år og over kan vinne 5,07 (95 % UI, 4,70–5,43) leveår og 9,87 (95 % UI, 9,14–10,60) DALYs. Grunnen til dette er at sykdomsinsidensen øker med alderen og er mye høyere blant voksne og eldre enn blant unge aldersgrupper.   

Tabell 4. Anslått endring i leveår og DALYs (leveår og helsetap) for én person ved økning av fysisk aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv. Endringen i leveår og DALYs som kan forventes er i et livsløpsperspektiv med utgangspunkt i personens alder ved tidspunktet for når økning i fysisk aktivitet finner sted. Her forstått som økt aktivitet resten av livet. Estimatene er presentert med 95 % usikkerhetsintervall (UI).

Aktivitetsperiode

Leveår

DALYs

 

Estimat

95 % UI

Estimat

95 % UI

Fra 1 års alder

5,56

5,16 - 5,96

10,84

10,05 - 11,64

Fra 10 års alder

5,55

5,16 - 5,95

10,83

10,04 - 11,62

Fra 20 års alder

5,53

5,14 - 5,93

10,78

9,99 - 11,57

Fra 30 års alder

5,50

5,10 - 5,89

10,69

9,91 - 11,47

Fra 40 års alder

5,43

5,04 - 5,82

10,61

9,83 - 11,39

Fra 50 års alder

5,33

4,94 - 5,71

10,41

9,65 - 11,18

Fra 60 års alder

5,07

4,70 - 5,43

9,87

9,14 - 10,60

Fra 70 års alder

4,47

4,15 - 4,79

8,73

8,09 - 9,37

Fra 80 års alder

3,39

3,14 - 3,65

6,63

6,13 - 7,13

Fra 90 års alder

1,70

1,56 - 1,86

3,31

3,02 - 3,61

Siste faglige endring: 04. april 2024